کتاب در حال کندن پوست پیاز که توسط گونتر گراس نوشته شده است.که انتشارات آن نگاه می باشد.و با ترجمه جاهد جهان شاهی انجام گرفته است. کتاب زندگی نامه گراس از زبان خود او می باشد که درباره ی بالا و پایین و پستی و بلندی از کودکیش و زندگی نمودن پدر و مادر و خواهرش و همچنان آغاز جنگ و به جنگ رفتنش و در ارتش زخمی شدن و رفتن به سراغ هنر و نگاشتن فوت مادر وی و ازدواج با انا و بچه دار شدن خود در این نوشته تعریف می کند. خوب در حقیقت با گفتم که بهتر است زندگی نامه گراس را مطالعه کنم شاید در آخر توانستم رابطه ای با نوشته هایش برقرار نمایم و بله درست است این یکی جواب داد. کتاب بسیار جالبی بود یک مسائل جذابی را برایم گوشزد نمود و یک فضاهایی را واسه ی انسان ملموس می کرد. هم اکنون می بایست گفته باشم زندگی نامه های بسیار بهتری هم مطالعه کرده ام اما توی کارای گراس آسوده خوان تر بود . به دنبال گراس که می آیم کلا کند شده و عادت کتاب خوانی من پرواز می کند و می رود .

برگرفته از بست بوکز