animal farm

 دانلود کتاب قلعه حیوانات اثر جورج اورول

 

پس از پیروزی شورشیان، زمانیکه احساسات و شور و وجد، شورشیان را فرا گرفته بود، آنها هفت فرمان معروف و اساسی جامعه خود را نوشتند: 1- آنهایی که دو پا راه می روند، دشمن می باشند 2-  آنها که چهارپا یا بالدار هستند ، دوست می باشند 3- حیوانات حق پوشیدن لباس را ندارند 4- حیوانات نباید الکل بنوشند 5- نباید حیوانات را بکشند 6- نباید در تخت بخوابند و قانون ششم: همه حیوانات برابرند. بعدها که خوک ها مسلط شدند بر دیگر حیوانات، تمام قوانین را خط زدند و قانون آخر را چنین تغییر دادند: همه حیوانات با هم برابرند اما بعضی برابر ترند.

شورشیان نماد نیروهای چپ گرا و سوسیالیستی می باشند که همیشه شعارهای زیبا می دهند لیک پس از در دست گرفتن حکومت، استبدادی شدید را پیشه می گیرند. نویسنده این رمان، جورج اورل انگلیسی، آن را در زمان جنگ جهانی دوم نوشته است است. جورج اورول نویسنده انگلیسی تبار، در سال 1903 در هند متولد شد. پنج سال به خدمت در پلیس هندوستان مشغول بود و بعدها به اروپا رفت و سالها در فقر به سر برد. تجربیات این دوران خود را در کتاب هایی با عناوین: داخل و خارج پاریس و لندن ، روزهایی در برمه ، بیان میدارد. جورج اورل در سال 1936 به اسپانیا رفت و با تاثیر پذیری از چپگراها، به نیروهای جمهوری خواه که یک طرف جنگ بودند ، پیوست. تجربه ی نظامی خود را نیز با انتشار کتابی بنام بیعت با کاتالونیا ، نشان داد. بعدها عقاید او به کل تغییر کرد و طرفدار آزادی و مخالف هرگونه استبداد شد. قلعه ی حیوانات و داستان 1948 حاصل عقاید و افکار نویسنده در این برهه می باشد. در قلعه حیوانات، نویسنده می کوشد که پوچی انقلاب های سوسیالیستی در قرن بیستم را نشان دهد و این موضوع که آزادی انسان ها پس از این شورش ها از بین میرود را برای مخاطب خود به تصویر کشد.

دو رمان قلعه ی حیوانات و 1948 نقد مرام های واپسگرایانه کمونیستی و سوسیالیستی می باشد. پس از بازگشت از اسپانیا، در هرتفورد شایر زندگی ساده خود را می گذراند. او تمام زمان خود را صرف نوشتن، نگهداری مرغ ها و کاشتن سبزی میکرد و سرانجام در ژانویه 1950 از دنیا رفت.

 برای خرید کتاب قلعه حیوانات اینجا کلیک نمایید