كتابي كه در اين پست قصد داريم معرفي كنيم، تحت عنوان " شوهر آهو خانم" درياره موقعيت زنان در زندگي توسط " علي محمد افغاني" به نگارش در آمده است. كتاب احساس و عواطف زنان را در زندگي به چالش كشانده است و از دو جنبه متفاوت كاملا دو زن متفاوت را در يك زندگي به تصوير كشانده است و زني متجدد كه ديدگاهش به زندگي با زن سنتي كاملا متفاوت است و هر دو در يك همسر مشترك هستند و همسري كه طبق شرع خلافي نكرده است و  با انتخاب همسر دوم زندگي خود را دستخوش تغييرات كرد و خودش نيز در اين رابطه سه نفره تاوان سنگيني را ميدهد و از طرفي همسري كه از ابتداي زندگي دوشادوش اين مرد زندگي را با مشقات و سختي هايش پشت سر گذرانده و بعد از اينها با چهار فرزند زندگي اش را به نقطه خوبي از هر جهت چه مالي چه عاطفي رسانده است، به علت تصميم همسرش بايد سختي ها را از ابتدا از سر بگيرد و اين بار با زن دوم و مشكلات مربوط به آن دست و پنجه نرم كند كه زندگي اش را به خطر انداخته است و باعث بر هم زدن آرامش خانواده اش شده است. داستان از زبان علي محمد افغاني در كرمانشاه تاليف شده و وقايع تاريخي آن دوران از نظر اجتماعي و اقتصادي با سبكي واقع گرايانه به تاليف در آمده است.

Shohare ahokhanom

دختري به نام "آهو" در شانزده سالگي به ازداوج "سيد ميران" در مي آيد. آهو از همان آغاز زندگي مشترك با ايده هاي درآمد زايي به همسرش در زندگي كمك بزرگي كرد و در خانه نقش همسر داشت و علاوه بر آن به فكر بهبود وضعيت اقتصادي خانواده نيز بود. با راه اندازي يك نانوايي كوچك خانگي به همسرش كمك كرد و بعدها همسرش سيد ميران صاحب نانوايي شد. سيد ميران و آهو زندگي سنتي دارند كه از ديد خواننده كتاب مذهبي و سنتي گرا هستند و براي داشتن زندگي آبرومندانه در تلاش هستند. دز زندگي هر فردي اتفاقي ممكن است رخ دهد كه مسير زندگي فرد را تغيير دهد. هما زني بود كه مسير زندگي اين زوج را تغيير داد. زني مطلقه كه در خانه مطربي به شغل رقاصي روي آورده بود و از اين طريق امرار معاش ميكرد و روزي در دكان سيد ميران ضاهر شد و دل سيد ميران لرزيد و با خودش انديشيد كه به اين زن كمك كند تا با همسرش آشتي كند و به بچه هايش برسد. ولي تا بيايد به اين نيت اقدامي كند چشم باز كرد و خود را دلداده هما ديد و او را به عنوان همسر دوم وارد خانه كرد. ولي با آمدن اين زن رنگ آرامش از خانه رفت. چرا كه زني بود اهل شيطنت هاي ناهنجار و با آهو سر ناسازگاري داشت و با كارهايي كه كرد باعث شد حرمت بين اين دو بشكند و آهو از سيد ميران سيلي بخورد كه قلبش را شكست و روحش را آزرد. آهو با صبر و بردباري بر سر زندگي اش نشسته است. ولي هما قصد كرده است سيد ميران را مانند خودش بي خانمان كند. سيد ميران با چند همسري شرعي احساسات آهو را ناديده گرفت. در داستان ميخوانيم كه هما مال و اموال سيد ميران را به تباهي برد و خودش را نيز از مسير درست دور كرد. در اين داستان به كشف حجاب نيز اشاره شده كه هما نيز كشف حجاب كرد و سيد ميران متدين در مقابلش هيچ نتوانست كند. قدم به قدم با هما پيش رفت تا با هما در مجالس مشروب ميخورد و به قاچاق روي آورد و براي اينكه بتواند از عهده هزينه هايزندگي اش برآيد، به كارهاي خلاف روي اورد. عنوان داستان به اين اشاره دارد كه در پايان اين شوهر آهو خانم است نه هما. چرا كه آهو همه سختي ها را در كنار شوهرش تحمل كرد و در پايان داستان نيز آهو از شوهرش حمايت ميكند و باز با او زندگي را ادامه ميدهد در حاليكه هما شوهرش را بعد از ورشكستگي رها ميكند و دنبال زندگي خودش ميرود و به نوعي با پول سيد ميران ازدواج كرده بود و در واقعيت سيد ميران شوهر آهو بوده است نه هما!!!

 برای خرید کتاب شوهر آهوخانوم اینجا کلیک کنید