ماجرا مربوط به زنی به نام اللا است که در بوستون آمریکا زندگی می کند. رابطه او با خانواده اش چندان خوب نیست و رابطه زناشویی اش در حال فروپاشی می باشد.

در این میان اللا، کاری تحت عنوان یک ویراستار پیدا می کند. او می بایست رمانی را که به او داده شده است را بخواند و در مورد آن گزارشی تهیه کند. رمانی که زندگی او را برای همیشه تغییر خواهد داد. رمانی که به اللا می دهند، رمان ملت عشق است.

ملت عشق در واقع رمانی در مورد عشق مولانا و شمس تبریزی است.

معرفی کتاب ملت عشق

کتاب ملت عشق یکی از بینظیر ترین کتاب هایی است که من مطالعه کردم . داستان زندگی زنی به نام اللا است که در آمریکا زندگی میکند . و به دلیل شغل ویراستاری خود کتاب ملت عشق را مطالعه میکند . کتاب ملت عشق از نحوه آشنایی شمس تبریزی و مولانا صحبت میکند و زندگی عاشقانه ای که باهم داشتند ، عشقی فرازمینی و معنوی . 

هنگامی که داستان شمس تبریزی در رمان ملت عشق را می خوانید شیفته آن می شوید. احساس خوبی به شما دست می دهد و دلتان نمی خواهد کتاب را کنار بذارید.

آن چه که در این رمان بسیار چشم گیر و جذاب است نحوه تغییر زاویه دید است. کتاب مدام از زاویه دید افراد مختلف روایت می شود.

حدود ۱۸ نفر، اتفاقات را شرح می دهند.

بخشی از کتاب :

دوست داشتن خداوندی که هیچ ‌نقصی در او ‌راه ندارد، سهل است. آنچه سخت است، دوست داشتن انسان های فانی است با همه ی خطا و ثوابشان. فراموش مکن آدمی هر چیزی را به اندازه ای می فهمد که نسبت به آن عشق دارد! پس تا زمانی که برای دیگران از صمیم قلب آغوش نگشایی و بخاطر خالق، مخلوق را دوست نداشته باشی، نه می توانی چنان که شایسته است بفهمی و ‌نه به شکلی لایق دوست بداری..!