آلبر کامو نویسنده و فیلسوف،هفتم اکتبر سال هزار و نه صد سیزده در الجزایر فرانسه به دنیا آمد. پدر او در سال -هزارونهصدوچهارده، در جنگ جهانی اول کشته شد. آلبر با مادر و برادر و مادربزرگ مادری اش و عموی فلج در آپارتمانی دو اتاقه در فقر تمام زندگی می کرد.آلبر کامو با وجود فقر بسیار خانواده، با کمک معلم خود که پی به استعداد او برده بود،در دانشگاه الجزیره قبول شد و با انجام مشاغل مختلف و نا متعارف، خرج تحصیل خود را تامین کرد. اما،بیماری شدید سل، وی را وادار به ترک تحصیل کرد. فقر و بیماری کامو، تاثیر بسیار زیادی بر نوشته ها و کتابهایش گذاشت

درباره کتاب بیگانه

اولین رمان آلبر کامو، بیگانه، یکی از شاهکارهای نویسندگی اش که بیانگر دیدگاه پوچ گرایانه ی او به جهان است. کتاب بیگانه  شناخته‌شده‌ترین رمان کامو به شمار می‌آید.بیگانه که در سال -هزارونهصدوچهل و دو- منتشر شد، روایتگر سرگذشت مرد جوانی به نام مرسو است که انسانی بی اعتنا به اخلاق و از لحاظ عاطفی بی تفاوت، منزوی و گوشه گیر است. او در تشیع جنازه ی مادرش نمی گرید، بی اعتقاد به خدا است و بدون داشتن انگیزه ی خاصی، مردی را به قتل می رساند که او را هم نمیشناسد. مرسو به دلیل قتلی که مرتکب شده، دستگیر به مرگ محکوم می شود. در نهایت با ماندن در زندان و رسیدن به شناخت از خودوجهان بی تفاوتی ها و پذیرش آن ، به صلح و آرامش می رسد

thumb naswhf1aqh

فلسفه ی نیهیلیستی کامو معتقد است که اخلاقیات هیچ پایه و اساس منطقی ای ندارد، ولی کامو معتقد بود که نبود مفاهیم والاتر در زندگی نباید به سرخوردگی انسان ختم شود.
بعلاوه کامو درهمان سال مقاله ی افسانه ی سیزیف را چاپ کرد که رساله ی فلسفی بسیار مشهوری است در باب پوچی جهان. این دو اثر در به شهرت رسیدن کامو به عنوان یک شخصیت مهم ادبی نقش بسزاییایفا کردند.وی در سال -هزارونهصدوپنجاه و هفت-، برای خدماتش به فرانسه و ادبیات جهان موفق به دریافت جایزه نوبل شد. ولی، سه سال بعد، در یک سانحه ی رانندگی درگذشت.

رمان بیگانه

 

با ترجمه جلال آل‌احمد و علی‌اصغر خبره‌زاده منتشر و وارد بازار  شده است.