گوستاو فلوبر زاده -دوازده دسامبر هزاروهشتصدوبیست و یک - درگذشته -هشت مه هزاروهشتصدوهشتاد-از نویسندگان برجسته ی فرانسه بود که از تاثیرگذاران ادبیات غرب محسوب میشود.
سبک ادبی واقع گرایانه ی فلوبر،الها بخش نویسندگان بزرگی چون گی دو موپاسان ، امیل زولا و آلفونس دوده بوده‌است.خود او تاثیر پذیرفته از موضوع و سبک نگارش آثار بالزاک بوده است.دو رمان مشهور فلوبر مادام بوواری و تربیت احساسات، به ترتیب از زن سی ساله و زنبق درهٔ بالزاک الهام الهام گرفته است.

درباره ی کتاب مادام بوواری


رمان مادام بوواری نخستین اثر گوستاو فلوبر است که از برجسته ترین آثارش ه نیز می باشد.نگارش مادام بوواری از سپتامبر هزاروهشتصدوپنجاه و یک تا آوریل هزاروهشتصدوپنجاه وشش به مدت پنج سال در کرواسه طول کشید.فلوبر که بسیار با شخصیت مادام بوواری هم‌ذات‌پنداری می‌کرده‌است، در نامه‌ای گفته‌است که هنگام نوشتن صحنه سم خوردن اما بوواری، مزه آرسنیک را در دهان خود احساسمی‌کرده‌است.

book 7

اما بوواری یکی از شاخص ترین چهره های ادبیات همه ی دوران هاست.سرگذشت پر تب و تاب و سرنوشت رقت انگیز او،با دقت و عمقی که فلوبر ترسیم می کند او را از جایگاه یک زن جاه طلب سیری ناپذیر شهرستانی بالا می کشد و به سطح شخصیت های سترگ اساطیر،تراژدی و تاریخ می برد.هنر فلوبر و تاثیر عمیق او بر ادبیات مدرن از همین تلفیق تناقض آمیز ناشی می شود:بیان به شدت واقع گرایانه،سرد و پزشک وار از وضعیت های خطیر که تا پیش از او عادت داشتیم آنها را در تراژدی ها و منظومه های حماسی بخوانیم...
از این رمان فیلم ها و سریال های زیادی ساخته شده است.