آلبر کامو نویسنده و فیلسوف،هفتم اکتبر سال هزار و نه صد سیزده در الجزایر فرانسه به دنیا آمد. پدر او در سال -هزارونهصدوچهارده، در جنگ جهانی اول کشته شد. آلبر با مادر و برادر و مادربزرگ مادری اش و عموی فلج در آپارتمانی دو اتاقه در فقر تمام زندگی می کرد.آلبر کامو با وجود فقر بسیار خانواده، با کمک معلم خود که پی به استعداد او برده بود،در دانشگاه الجزیره قبول شد و با انجام مشاغل مختلف و نا متعارف، خرج تحصیل خود را تامین کرد. اما،بیماری شدید سل، وی را وادار به ترک تحصیل کرد. فقر و بیماری کامو، تاثیر بسیار زیادی بر نوشته ها و کتابهایش گذاشت

او توانست در دوران نویسندگی اش به خاطر خلق آثاری که مشکلات و مسائل اساسی بشری را در قالب نو به تصویر می کشید،در سال هزارونهصدوپنجاه و هفت جایزه ی نوبل ادبیات جهان را از آن خویش کند

درباره کتاب مرد اول


کامو که در در کتاب مرد اول که در مدت سه سال پایانی زندگی اش مشغول آفرینش آن بود،همچنان یک نویسنده ی انسانگرا و جویای عدالت است.
مرد اول به گونه ای غیرمستقیم اثری است واقع گرا و خاطره انگیز که در لابلای آن رگه هایی از زندگی خود کامو به چشم می خورد.چنانکه گویی خودش در قالب شخصیت های این رمان حضوری فعال دارد.با خواندن کتاب مرد اول،بعضی از اتفاقات و وضعیت شخصیت اصلی برایمان آشنا می آید.زیرا که کامو داستان زندگی خود را در چندین اثر خود به تصویر کشیده است.در مرد اول بیشتر از سایر آثارش.
کتاب مرد اول داستان زندگی کودکی به نام ژاک کورمری که در الجزیره با فقر همراه مادربزرگ و برادر و دایی اش معلولش و عشق و دلبستگی اش به مادری که تقریبا کر و لال است ،و مرگ پدرش درجنگ را نقل می کند

18771

این رمان درخشان که سی و پنج سال بعد از پیدا شدنش در ویرانه های تصادفی که مرگ کامو را منجر شد،و برای اولین بار منتشر شد، حاصل عمر و فعالیت حرفه ای یکی از بزرگترین رمان نویسان قرن بیستم است. کاترین،همسر آلبر کامو، بعدها نسخه ی خطی اثر پدرش را تایپ و آماده ی انتشار به شکل امروزی کرد.