معرفی کتاب مرد تکثیر شده
نویسنده ژوزه ساراماگو

معلم تاریخی به پیشنهاد یکی از دوستانش،فیلم ویدیویی را کرایه می کند.از آنجایی که آدم فیلم بازی نیست با بی علاقه گیبه تماشای فیلم می نشیند.همان شب،بدون هیچ توضیحی از خواب بیدار شد چون چیزی درباره آن فیلم آزارش می داد.پس بار دیگر فیلم را تماشا کرد و با وحشت متوجه شد که بازیگر فیلم به قدری به او شباهت دارد که می تواند همزادش باشد، تنها فرقشان سبیلی بود که پنج سالی می شد دیگر نمی گذاشت.
ترتولیانو ماکسیمو آفونسو بی آنکه از کشف خود به کسی چیزی بگوید درصدد برآمد که همزاد بازیگر خود را هرطور شده پیدا کند.با کرایه کردن فیلم ها و تماشای آنها سعی می کرد هر چه زودتر پیدایش کند و با نقشه ای حساب شده بی آنکه هویتش معلوم شود، با او ارتباط برقرار کند.
اما یک بازیگر در حال تقلا چه حالی می شود وقتی یکدفعه با مردی رو به رو می شود که از ناکجاآباد آمده و ادعا می کند که از هر جهت به همدیگر شباهت دارند؟
مرد مدعیست که خود نسخه اصلیست و مرد بازیگر نسخه تکثیر شده؟
کتاب مرد تکثیرشده به دنبال کشف ماهیت وجودی فرد و مشاهده ترس و نا امنی است که از به خطر افتادن هویت فردی بر می خیزد.

کتاب مرد تکثیر شده
نویسنده ژوزه ساراماگو
مترجم عبدالرضا روزخوش
سال انتشار
نشر روزگار
تعداد صفحات ۲۲۴