معرفی کتاب درنگ مرگ اثر ژوزه ساراماگو

 

چه اتفاقی می افتد اگر فرشته مرگ تصمیم بگیرد که دیگر مرگی اتفاق نیفتد؟این دقیقا همون اتفاقیه که برای سرزمینی که هرگز نامش فاش نمی شود،رخ می دهد.سرزمینی که خارج از مرزهای آن هزاران هزار مرگ اتفاق می افتد.
در روز اول سال جدید،هیچ کس نمی میرد.
این امر البته باعث ایجاد توطئه در بین سیاستمداران ، رهبران مذهبی ، متصدیان کفن و دفن و پزشکان می شود. از سوی دیگر مردم جشن های دسته جمعی برگزار می کنند.پرچم ها بر فراز بالکن ها آویزان می شود.مردم در خیابان ها می رقصند.آنها به هدف بزرگ بشریت رسیده اند: زندگی ابدی.سپس واقعیت به چهره خودش را نشان می دهد- خانواده ها ماندند و عضو خانواده ای که پشت دروازه های مرگ مانده بودند.سیاست های بیمه عمر بی معنی شدند؛مجالس تشییع جنازه حالا برای دفن حیوانات خانگی، سگ ها،گربه ها ، همسترها و طوطی ها برنامه ریزی شدند.

چه می شود اگر کسی دیگر نمیرد ؟ چه می شود اگر او ، مرگ انسانی شود و عاشق شود؟

کتاب درنگ مرگ
نویسنده:ژوزه ساراماگو
مترجم:نسرین مجیدی
صفحات:۲۰۵
انتشارات نشر روزگار
سال چاپ:۱۳۹۳