او قادر بود در همه چیز از بقیه پیشی بگیرد.زندگی های بسیاری نجات داده،غول های زیادی را رام خودش کرده.حیوانات دوستش داشتند.مردم دوستش داشتند.زن ها عاشقش بودند(او هم عاشق همشون بود).او بیشتر از هر کس دیگری لطیفه بلد بود.
و اکنون که در بستر مرگه،ادوارد بلوم همچنان دست از شوخی کردن و گفتن داستان های باورنکردنی که در نظر پسرش او را تبدیل به پدری خارق العاده کرده،بر نمی دارد.به واسطه همین داستان هاست که ویلیام بلوم از ترس ها و ضعف های بزرگ پدر همیشه گریزانش آگاه می شود.ماهی بزرگ داستان زندگی این مرد است.در این کتاب مرز بین واقعیت و افسانه برداشته شده به گونه ای که پدر در نگاه پسر به چهره ای اساطیری تبدیل شده.
بر اساس این کتاب فیلمی به کارگردانی تیم برتون ساخته شده است.
بخش هایی از کتاب:
‘’حتی وقتی جدی هستی هم نمی تونی دست از شوخی کردن برداری.مایوس کنندس،پدر.باعث می شه ازت فاصله بگیرم.''
‘’زیر هر لایه اش لایه دیگری است و باز هم لایه دیگر،و زیر همه این ها مکان تاریک و دردناکی است،زندگی اش چیزی که هیچ یک از ما درک نمی کنیم.''

کتاب ماهی بزرگ
به قلم دانیل والاس
مترجم احسان نوروزی
صفحات:۱۶۹
سال انتشار:۱۳۸۶
انتشارات مرکزی