معرفی کتاب باباگوریو اثر بالزاک شاهکار نویسنده بزرگ و شناخته شده که این رمان به تمامی زبانهای دنیا ترجمه شده است.


باباگوریو داستان پدری دلسوز را بازگو می کند که دو دختر ناسپاسش، محبت و فداکاری بی دریغ او را با بدترین حق ناشناسی پاسخ می گویند. البته محبت سودایی گوریو، هر بدی و زشتی را از ناحیه دختران خود به جان و دل تحمل می کند و نقش چهره آنان را همچنان پاک و تابناک در قلب خود نگه می دارد.
اما در راستای سرگذشت گوریو، چند ماجرای دیگر نیز بوقوع می پیوندند. از جمله نحوه برخورد و مواجهه یک جوان ساده شهرستانی با زندگی پاریس، کم تر از داستان گوریو شور انگیز نیست. او برای تحصیل در رشته حقوق به پاریس آمده و از طرفی سرنوشت خانواده پرجمعیتش به موفقیت او بسته است.
این شاهکار ادبی اثر انوره دوبالزاک، نویسنده فرانسوی در مدت چهل روز نوشته شده است و نخستین بار در مجله پاریس منتشر شده است.
باید گفت که داستانهای بالزاک بصورت یک دائره المعارف اخلاقی است که در تمام مراحل و جنبه های زندگی درس عفت و پاکدامنی و انسانیت، بزرگواری، عزت نفس و از خودگذشتگی را به ما نشان می دهد. اگر بی نوایانِ ویکتور هوگو شاهکار انسانیت باشد، داستانهای بالزاک نیز در شمار بزرگ ترین دائره المعارف اخلاقی بشمار خواهد آمد.