کتاب روز حلزون

اثر زهرا عبدی

شنیده اید که شراب هر چه بماند و کهنه تر شود، ارزشش بیشتر است؟ بسیاری از ما در مورد کتاب های یک نویسنده هم همین طور فکر می کنیم. مسلما انتظاری که از آخرین کتاب داریم به هیچ وجه شبیه اولین کتاب نیست. با این حال زهرا عبدی نویسنده ایست که وقتی ناتمامی را خواندم با خودم قکر کردم بوم تمام شد عالی بود.بعد از آن که کتاب آخرش تاریکی معلق روز را خواندم، به این نتیجه رسیدم که این شخص مثل شراب می ماند هر روز بهتر می شود. به پیشنهاد یک دوست، سراغ کتاب اول او روز حلزون رفتم. رمان کوتاه 160 صفحه ای که انتظار نداشتم که به خوبی ناتمامی یا تاریکی معلق روز باشد اما روز حلزون با رقابتی پایاپای به خوبی آن دو بود. روز حلزون داستان عاشقانه نظامیست، داستان خسرو و شیرین و فرهادی که این بار خواهر و برادرند. داستان افسون ده ساله که عاشق خسرو می شود و خسرو تا سال ها نمی تواند تفاوتی بین لج دختر همسایه با عشق بیابد و اما افسونی که هر بار نامه را از درخت گردو به این طرف دیوار می انداخت و مادر خسرو که با دمپایی هایش لخ لخ کنان نامه را بر می داشت و افسون که هر بار از لج او عاشقانه تر می نوشت و جمله های عاشقانه اش را پررنگ تر. گذشت تا جایی که خسرو با آن پیراهن چهارخانه آبی رنگش که دکمه پایینش افتاده، عاشق شد.

 

 

اما جنگ سال های آخر وقتی که نیرو کم بود، عاشقی نمی شناخت. خسرو گفته بود از این به بعد نامه ها در خانه اتان را می زنند. پسر دندان پزشک همسایه رفت جبهه و افسون تا سه روز لب به غذا نزد. افسون، مادر خسرو را مقصر می شناخت. افسون سال ها بعد با وحید ازدواج می کند اما کابوس درخت گردو و خسرو رهایش نمی کنند افسون خودش درمانگر است اما نیاز به درمان دارد. افسون با وحید و گل های زنبقش خوشحال نیست، خسرو به خداحافظی رهایش کرده. داستان روز حلزون اما از زبان شیرین است، شیرین نگران برای مادرش، شیرین خسته از فرو رفتن در خودش، شیرین خسته از log out کردن فیس بوکش بعد از دیدن مادر. شیرین خوره فیلم. روز حلزون علاوه بر داستان جذاب، شخصیت پردازی فوق العاده، فضا سازی بی نظیر و حس پردازی بی همتا، منبع خوبی برای فیلم و کتاب هم هست. کارهای خانم عبدی را بخوانید تا بدانید که هنوز هم به نویسنده های ایرانی امیدی هست. هنوز هم می شود عاشقی کرد با رمان های ایرانی. که اگر نسل، نسل زرد نویس هاست، هنوز هم می شود مثل مروارید در صدف یک نویسنده خوب پیدا کرد.