کتاب باز هم من
 اثر جوجو مویز

این کتاب، جلد سوم کتاب "من پیش از تو" است. شاید سه جلد کتاب، زیاده روی به نظر برسد اما آنقدر که به نظر می رسد هم بد نیست.
در این جلد، شخصیت اصلی دوباره به همانی که در جلد اول بوده است تبدیل می شود. همانقدر پر هیجان و پر جنب و جوش. برخلاف جلد دوم که او در هاله ای از بی حوصلگی و تاریکی فرورفته بود، دا این جلد زندگیش رنگ و بوی تازه ای می گیرد.
و دقیقا مانند دو جلد قبل، این قصه هم بر محور زن ها و زندگی هایشان می چرخد.
زیباترین بخش این جلد از نظر من، آن بخشی است که نویسنده به همجنسگرایی پرداخته است. او نشان می دهد که چگونه یک نفر با فهمیدن گرایش اصلی خودش، حال بهتری پیدا می کند و زندگیش زیباتر و بهتر از گذشته اش می شود.
او در این کتاب، یادآوری می کند که بعضی از آدم ها فقط تا جایی برایشان مفید باشیم ما را دوست خود می دانند و اگر بتوانند، ما را توی هر دردسری که دلشان بخواهد می اندازند و هیچ کمکی هم به ما نخواهند کرد.
نویسنده تلاش می کند نشان دهد اعتماد به هرکسی، چه نتیجه ای دارد.
او زندگی شخصیت اصلی را مدام اسیر طوفان می کند و سپس نشان می دهد شخصیتی که ساخته است چگونه قوی تر از قبل بلند می شود و بی توجه به ویرانه های پشت سرش، دوباره از نو شروع می کند.
او تلاش می کند یادآوری کند که تشابه چهره دلیل نمی شود که احلاق و رفتار آدم ها شبیه هم باشند و شما بتوانید دونفری که چهره ی شبیه به هم دارند را به یک اندازه دوست بدارید.
این کتاب، نقطه ی پایانی برای ماجرا های شخصیت اصلی است و نویسنده، توانسته است با شروع و پایان مناسبی، این کتاب را منتشر کند.
مطالعه ی این سه جلد، زمانی که احساس ناامیدی می کنید و فکر می کنید بیش از این به مشکل نخواهید خورد، به شما یادآوری می کند که پس از هر مشکلی، مشکل بزرگتری انتظار شما را می کشد و اگر از شکست های قبلی درس گرفته باشید، بالاخره موفق خواهید شد!