معرفی کتاب جنایت و مکافات اثر داستایوفسکی.

رمان مورد نظر یکی از بهترین رمان های داستایوفسکی است که اثری ماندگار در تاریخ است و بهترین ترجمه کتاب توسط مهری آهی انجام شده است .

محور اصلی داستان حول جوانی به اسم راسکلنیکف میچرخد که باهوش است که بی پولی از او فرد بی اعصابی ساخته است وبا اطرافیانش مشکل دارد و دائما درگیری ذهنی دارد.وقتی که راه میرود با خود صحبت میکند و از دنیایی

که پر از بی عدالتی است خسته شده است و خشمش بیشتر میشود هنگامی که متوجه میشود یک شخص پولدار به خواهرش ابراز لطف کرده است.

یکی از دوست های راسکلنیکف او را اینگونه تو توصیف میکند: غرور دارد،به همه شک دارد،مهربان است.

ولی احساسات خود را بروز نمیدهد به گونه ای رفتار میکند که انگار دو رفتار متفاوت در زمان های گوناگون جایگزین یک دیگر میشوند همیشه وقت ندارد و دیگران را مزاحم خود میداند.وقتی فردی با او صحبت میکند نمیگذارد حرف های شخص به انتها برسد و به چیزهایی که برای دیگران مهم است اهمیت زیادی نمیدهد.

 

جوان داستان به دلیل بی پولی توان پرداخت اجاره منزل خود را ندارد و دانشگاه را رها میکند و به همین دلیل مجبور میشود پول نزول کند.

در این رمان شاهد بدبختی هایی که جوان بی پول میکشد هستیم و بهمان ثابت میشود که درگیری ذهنی نسبت به درد جسمی خیلی بدتر است.

توضیح درباره این کتاب میتواند کار بیهوده ای باشد چون همه افراد کتابخوان میدانند که این رمان یک شاهکار بی نظیر است کتاب داوری درباره بد یا خوب بودن را امری سخت نشان داده است چون کسی که جرم میکند ممکن است انسان خوبی باشد و کسی که گناهی نکرده ممکن است ذات پلیدی داشته باشد.پیشنهاد میکنیم این کتاب را حتما بخوانید.