معرفی کتاب دروغ گویی روی مبل اثر اروین د.یالوم.

این کتاب در وهله اول یک رمان است نه یک کتاب آموزش درمان روان کاوی.یالوم در این کتاب افرادی را به تفکر دعوت میکند که فکر میکنند توانایی اداره خود را ندارند و به کسی نیاز دارند که به آن ها کمک کند.

در جایی از کتاب گفته شده دروغ گفتن روی مبل حین روبرو کردن کسانی که کتاب را میخوانند با دروغ هایی که در اتاق مشاوره گفته میشود آن ها را با عقیده درمانگر هم آشنا میکند.

موضوع کتاب ارتباط بین بیمار و درمانگر است درمانگر به چه شیوه ای میتواند به بیمار بیشترین خدمت را بکند به هر حال هدف اصلی درمان یاری رساندن به مراجع و کمک به بهتر شدن حالش است.

اصلی ترین ویژگی رمان های یالوم این است که افرادی که سر رشته ای از روان درمانی ندارند هم کاملا موضوعات کتاب را درک میکنند اگر چه افرادی که روانشناسی خوانده اند رمان برایشان جذاب تر است.

خواننده میتواند با شخصیت های این رمان همزاد پنداری کند و علت رفتار خود را بررسی کند کتاب فرصتی در اختیارمان قرار میدهد که قسمت هایی از وجودمان را کشف کنیم که چیزی از آن نمیدانستیم.

 

قسمت هایی از کتاب(این دنیا خیلی ترسناک تر از اونی هستش که بخوایم به بچه ها تحمیلش کنیم.عاملی که مهم هستش کاری که انجام دادم و قضاوتم کردن نه چیزی که فقط تو ذهنم اومده زمانی که بدون محاکمه شخصی اعدام کنن هیچ ارزشی برای فکر شخص قائل نیستن.

ارنست برای درمان از مفهوم افسوس استفاده میکرد و از مراجعان تقاضا میکرد که افسوس هایی که در گذشته تجربه کرده اند را مورد کنکاش قرار دهند و فکر کردن به افسوس های آینده بپرهیزند و میگفت به نحوی زندگی کنید که در آینده به گذشته خود افسوس نخورید.).