معرفی کتاب کافه ای به نام چرا اثر جان پی استرلکی.

این کتاب اولین اثر استرلکی است که در سال ۲۰۰۲ چاپ شد این کتاب موفقیت های بسیاری بدست آورد و در ۲۴ کشور استقبال فوق العاده ای از آن شد و در یک سال ۱۰ هزار نسخه به فروش رسید.

داستان کتاب در کافه اتفاق می افتد که جان با افراد حاضر در کافه در مورد موضوعات مهم و فلسفی به گفتگو مینشیند جان چند روز مرخصی گرفته است و هدفش این است .

از کار دور باشد و استراحت کند اما در جاده راه بسته است و تصمیم میگیرد راه جایگزینی پیدا کند که راه را گم کند و به کافه چرا میرسد که افراد حاضر در کافه درباره این سوال ها می اندیشند.به چه دلیل اینجا هستید؟.از مرگ هراس دارید؟آیا راضی هستید؟.

کتاب دارای جملاتی است که بسیار زیبا هستند و نکته های فلسفی بیان میشود که انسان را وادار به تفکر میکند.تمرکز کتاب روی سوال چرا اینجا حضور دارید است که به شکل ساده جواب داده میشود.

 

 

به گونه ای که همه میتوانند درباره آن فکر کنند و پاسخی برایش پیدا کنند.قسمت هایی از کتاب(ممکن است گاهی به شکل اتفاقی در جایی حضور پیدا کنید و انسان هایی را ملاقات کنید که به شما چیزهای مهمی می آموزند و برایتان کاربردی است که این واقعه برای من اتفاق افتاد

.فکر میکردم دارم زندگانی ام را با پول معامله میکنم و حس خوبی نداشتم.اگر کسی مطلع باشد چرا به اینجا آمده و چرا زنده است قصد دارد وظیفه خود را انجام دهد مانند آگاهی از مکان گنج‌ روی نقشه.کسی جز خودت قادر نیست عواملی که موجب شادیت میشود را شناسایی کند فقط خودت میتوانی.اگر دید هدفمند به اتفاق های اطرافمان داشته باشیم

بسیاری از مشکلات از دید ما کوچک است.زندگی یک داستان فوق العاده است اما بعضی انسان ها توان درک این موضوع را ندارند که میتوانند این داستان طبق میل خود بنویسند.