معرفی کتاب فرار از اردوگاه ۱۴ اثر بلین هاردن:
کتاب فرار از اردوگاه ۱۴ یا با نام تصریحی فرار اودیسه وار مردی از کره شمالی به سوی آزادی، نوشته ای بر اساس داستانی واقعی است و اثر بلِین هاردی، روزنامه نگار و نویسنده آمریکایی است.
این نوشته بی نظیر که در همان سال چاپش، مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت و به چندین زبان دنیا ترجمه شده، داستان مردیست که در یکی از اردوگاه های کار اجباری کره شمالی با شرایطی به قدری دشوار زندگی می کند و همانطور که از نام کتاب پیداست موفق می شود از این ارودگاه فرار کند. شرایط اسف بار این اردوگاه تا حدی دردناک و ناراحت کننده است که در نوشته پشت کتاب بدین صورت بیان می شود:
اردوگاه‌های زندانیان سیاسی کره‌ی شمالی دو برابر گولاگ‌های استالین و دوازده برابر اردوگاه‌های نازی‌ها عمر دارند. هیچ‌کس که در آن‌ها به دنیا آمده، فرار نکرده است، هیچ‌کس جز شین دونگ‌هیوک. فرار از اردوگاه ۱۴، از طریق داستان تکان‌دهنده‌ی حبس و فرار شگفت‌انگیز شین اسرارِ تمامیت‌خواه‌ترین حکومت جهان را افشا می‌کند. شین چیزی از وجود تمدن نمی‌دانست – او مادرش را رقیبی برای غذا می‌دید، نگهبانان او را یک خبرچین بار آوردند و شاهد اعدام مادر و برادرش بود.


نویسنده در فضایی تاریک و پراندوه از زبان قهرمان داستانش، شین دوگ هیوگ، داستان زندگی او را بیان می کند. این نوشته روایت گونه می تواند بسیاری از جنایاتی که در قرن های اخیر بر بشر فائق آمده را به درستی به تصویر بکشد و از قسمت هایی از حکومت کشور کره شمالی که همیشه از نظرها پنهانست، پرده بدراند و حکایت سرزمین و اردوگاه هایی که حتی مردم این خاک، از آن بی خبرند را از زبان گوینده ای که خود جور و ظلم آن ها را با پوست و گوشت حس نموده، بیان کند.
بریده هایی از متن:
انتخابات در کره‌ی شمالی مراسمی بی‌معناست. حزب کارگران کره کاندیداها را انتخاب می‌کند و مخالفی هم وجود ندارد. اما پارک می‌ترسید که اگر رای ندهد، حکومت متوجه غیبتش شود و او را خائن اعلام کند و خانواده‌اش را به اردوگاه کار بفرستد. رای دادن در کره‌ی شمالی اجباری نیست اما حکومت کسانی را که در انتخابات شرکت نمی‌کنند، از نزدیک تحت‌نظر می‌گیرد. 
شین دوگ هیوگ که از ابتدای زندگیش در این اردوگاه بوده و درکی از فضای بیرون از آن جا ندارد، در کتاب از همان روزهای کودکی شروع به بازگو کردن سرنوشت خود می کند و احساسات و تجربیات خود را از این محیط، که انسان را تبدیل به حیوانی فرومایه می کند، تقدیم خواننده می کند.