معرفی رمان آذرخش اثر لیلا رعیت.این رمان عاشقانه همراه با مطالب روانشناسی است و همچنین وقایع گوناگونی در آن اتفاق می افتد.

این رمان برای افرادی که وابستگی عاطفی دارند مفید است‌.قصه این رمان در مورد یک دختر به اسم سارا آذرخش است که هنگامی که ۴ ساله بود والدینش در یک تصادف کشته شدند.این اتفاق باعث فاصله بین خانواده والدین سارا میشود و دلایل این فاصله در رمان و وقایع آن بیان میشود‌.

رمان در کلانتری شروع میشود و از سارا به علت فحاشی کردن شکایت کرده اند و سارا باید به کلانتری برود تا تکلیف شکایت روشن شود.این شکایت به دایی سارا هم مربوط میشود در آغاز رمان ممکن است زیاد جذاب نباشد ولی برای فهمیدن محتوای اصلی خواننده قاعدتا باید کتاب را تا انتها مطالعه کند.

بعد از این ماجرا راوی رمان(سارا)اهمیت دایی خود در زندگی اش را توضیح میدهد و قصه زندگی اش را شرح میدهد.بعد از آن سانحه تصادف سارا مدتی را نزد پدربزرگ و مادربزرگ مادریش میماند و دایی اش طی این مدت به سارا کمک میکرده است.

بعد از چند سال دایی سارا یک خانه جداگانه میگیرد و با هم زندگی میکنند و برای موفق شدن سارا هر کاری انجام میدهد و سارا که استاد دانشگاه و موفق شدنش را نتیجه زحمات داییش میداند.این رمان و زمینه های روانشناسی آن شاید برای افرادی جذاب باشد ولی در کل یک رمان معمولی به شمار میرود‌.