معرفی کتاب بیرون در اثر محمود دولت آبادی‌.

این یک رمان جذاب نوشته دولت آبادی است.دولت آبادی در سال۱۳۱۹ متولد شد معروفترین کتاب وی رمان بلند و ده جلدی کلیدر نام دارد که دولت آبادی ۱۰ سال برای نوشتن این رمان زمان گذاشت و به زبان های مختلفی ترجمه شده و زمینه ساز شهرت جهانی دولت آبادی شده است و جای خالی سلوچ از دیگر آثار این نویسنده توانا است.

راوی رمان بیرون در زنی است که آفاق نام دارد که در آغاز رمان در یک خانه تنها و بی کس رهایش میکنند آفاق سعی میکند که وضعیتی را که اکنون در آن است درک کند و به این مسئله فکر میکند که چگونه در وضعیتی که الان در آن هست قرار گرفته و به چه علت مردی که زمان زیادی نمیگذشت که با او آشنا شده بود رهایش کرد.

رمان با توضیح نحوه آشنایی عجیب و غریب این دو نفر شروع میشود آشنا شدن آفاق با مردی که اولین بار بود او را میدید و هیچ آشنایی قبلی با هم نداشتند و حتی نام همدیگر را هم نمیدانستند اما به هم اعتماد داشتند.

 

این سعی و تلاش آفاق برای فهمیدن و درک اوضاعی که در آن قرار گرفته برای خواننده جذاب است و خواننده هم دوست دارد سریعتر ماجرا را بفهمد.در ادامه میفهمیم که آفاق فعالیت های سیاسی انجام میداده و حتی پایش به زندان رسیده و حالا در آستانه انقلاب پایش به ماجرایی باز شده که مجبور است این ماجرا را آشکار کند.

در همین حین راوی رمان خواننده را به زندگی خودش وارد میکند زندگی ای که در آن میفهمیم شوهر آفاق به قتل رسیده است و آفاق در کنار مادرش به زندگی ادامه میدهد با کمبودهایی که در زندگی دارد آشنا میشویم و سعی و تلاش شجاعانه او را برای رسیدن به حقیقت میبینیم.