معرفی کتاب شکوفه های عناب اثر رضا جولایی.

این رمان تازه ترین کتاب رضا جولایی است که یک نویسنده موفق به شمار میرود و مضمونش تاریخی و تخیلی است.اتفاقات رمان در زمان مشروطه و به توپ بسته شدن مجلس به وقوع میپیوندد و توسط ۴ راوی مختلف گفته میشود یک قزاق و تاجر و عکاس که همگی اهل ایران بودند و یک قزاق روسی و یک زن.و این شخصیتها با بیان متفاوتی آنچه را که برایشان اتفاق افتاده توضیح میدهند.

نویسنده در مورد کتاب میگوید من همیشه به موضوع قتل میرزا جهانگیر خان علاقه داشتم و هنگامی که مطالبی درباره این موضوع خواندم کاملا در آن حال و هوا قرار گرفتم برای مثال خاطره های یک روزنامه نگار که اهل روسیه بود و جاسوسی میکرده و به عنوان خبرنگار خودش را به ایران میرساند اتفاق های آنروز را دقیق توصیف کرده است و وقتی من این خاطرات را میخواندم اتفاقات آنروز را تصور میکردم.

نویسنده در این کتاب که میشود این رمان را رمانی با ارزش و با شخصیت پردازی قوی تلقی کرد نحوه قتل جهانگیرصوراسرافیل،و همچنین قصه افرادی را که با این موضوع در ارتباط بودند توضیح میدهد.و مقداری هم درباره وضع مردم در ایران و روسیه صحبت میکند و به دوره های تاریخی ناصرالدین شاه،حضور پهلوی ها در ایران،و تزار روسیه اشاره میکند.

 

جولایی که نویسنده ای صاحب سبک به شمار میرود در شکوفه های عناب مانند رمانهای قبلی به روایت های تاریخی میپردازد و با رمانهای معروف خود مثل سوقصد به ذات همایونی و شب ظلمانی یلدا جز مهم ترین نویسندگان ایرانی است.جولایی قهرمان های تخیلیش را در کنار شخصیت های واقعی قرار میدهد و قصه مینویسد.

شکوفه های عناب قصه کسانی است که اگرچه در مسیر خیانت،کینه،حرکت میکنند اما سرنوشت آنها را به حال خود رها نکرده و سرانجام از کارهایی که انجام داده اند نادمشان میکند.رمانی که گاهی به دلیل توصیف عشق و رفاقت و گاهی هم به دلیل توصیف جنبه های بد وجود بشر غمگین است.خواندن این رمان را به کسانی که به رمانهای تاریخی علاقه دارند پیشنهاد میکنم.