معرفی کتاب سو قصد به ذات همایونی اثر رضا جولایی.

این کتاب یک رمان تاریخی و تخیلی است که در سال هفتاد و چهار نشر جویا چاپش کرد و در سالهای بعد انتشارات افکار و چشمه هم این کتاب را چاپ کردند.

نویسنده درباره کتاب گفته است که نوشتنش را در سال ۷۰ شروع کردم و دوسال بعد به اتمام رسید‌.موضوع ظاهری رمان در مورد سوء قصد به جان محمدعلی شاه است اما موضوع اصلی رمان روابط اجتماعی و آداب و رسوم فرهنگ ایران است.این رمان را میتوان یک رمان تاریخ ساز به حساب آورد.

نویسنده با نوشتن این کتاب یک دید جدید به معنی تاریخ در داستان نویسی ایرانی اضافه کرد.

رمان در مورد اعضای یک گروه مارکسیستی است در دوره حکومت استبدادی محمدعلی شاه که قصد ترور محمدعلی شاه را دارند.نویسنده با قدرت تخیل و دانش تاریخی خود جهانی را به وجود آورده که در این جهان میشود تنهایی و ترس را دید.

در این رمان استالین و هدایت هم هستند و به گونه ای خواندنی و جذاب به نگارش در آمده که میتوان این رمان را یکی از نمادهای رمان نویسی ایران دانست.

 

قصه کتاب مرتبط با اواخر دوره مشروطه است و با ترور محمدعلی شاه آغاز میشود و در ادامه جولایی درباره زندگی همه کسانی که در این ترور مقصر بودند از زمان کودکی تا زمان حال و اینکه چگونه با یکدیگر آشنا شدند را توضیح میدهد.در کتاب به هر کدام از این افراد یک فصل اختصاص داده شده و هم چنین در مورد کسان دیگری هم که در این ترور نقش داشتند توضیح میدهد.د

ر اواخر رمان به سرنوشت این افراد پس از ترور پرداخته میشود.این رمان وضع تهران در دهه بیستم را نشان میدهد و علاوه بر شخصیت هایی که نویسنده خلق کرده در مورد استالین و هدایت هم صحبت میشود.زبان رمان سوم شخص است اما جولایی در قسمت هایی از رمان با یک لحن همراه با کنایه با خواننده گفتگو میکند و اساس تفکر و نحوه عمل شخصیتها را زیر سوال قرار میدهد.که باعث میشود رمان طنز آمیز هم بشود‌.شخصیت پردازی رمان قوی بوده و قابل باور است و مسلط بودن نویسنده بر ادبیات و اوضاع اجتماعی آن دوران و روش او در ترکیب کردن واقعیت و تخیل باعث شده که این کتاب به یک رمان جذاب بدل شود‌.