معرفی کتاب گلف روی باروت اثر آیدا مرادی

این رمان دومین رمان آیدا مرادی با تم معمایی است و در مورد یک زن جوان است که پس از اینکه شخصی به نام نواح پور را میبیند وارد بازیهای خطرناک میشود و هنگامی که میخواهد این مرد و این وقایع را به دست فراموشی بسپارد با پدر حامی روبرو میشود و در مسیر جدیدی می افتد.

راوی این رمان خانم است که تنها زندگی میکند و پدر و مادر و همسرش در اروپا هستند با کسی دوست نیست و قصد دارد در تجارت پیشرفت کند.

خانم سام قصه را با دو صدا و ضمیر گوناگون بیان میکند صدای اول توسط ضمیر اول شخص و صدای دوم با دوم شخص که به خودش اشاره دارد و با گذشت زمان این دو صدا به ما تبدیل میشوند.

از بعد زمان قصه در ۳ دوره متفاوت اتفاق می افتد:دوره ۳ ماهه که خانم سام با حامی و حواشی او آشنا میشود،دوره دوم که خانم سام نواح پور را در یک سفر دریایی مشاهده میکند و زمان کنونی که راوی قصه چیزهایی را که به وقوع پیوسته تفسیر میکند و همچنین سزای کارهای خود را میبیند.

 

در خلال بیان کردن این اتفاقات حقایقی هم درباره گذشته این ۳ نفر آشکار میشود‌.گلف روی باروت با معمای گم شدن یک شخص آغاز میشود و خواننده هر چه که قصه جلو میرود بیشتر به خواندن اشتیاق پیدا میکند و دوست دارد ماجرا را بفهمد.زن داستان به دلیل اینکه عجول است و لجباز دچار شکستهایی میشود و این موارد سبب میشود به یک هویت جدید از خودش دست پیدا کند.

در این کتاب میتوان قصه فردی را خواند که با یک آشنایی ساده بازی سختی را شروع میکند و یا قصه یک اعتقاد که باعث میشود یک مرد شکست را تجربه کند.این کتاب کتابی نیست که وقتی مطالعه اش کردید بی درنگ کتاب دیگری را بردارید بلکه دوست دارید یک زمانی را اختصاص دهیدو به قصه،شخصیت های کلیدی،روش زندگی،و همچنین تنهایی خانم سام فکر کنید.پیشنهاد میکنم این رمان حتما بخوانید.