معرفی کتاب زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست اثر آناهیتا چشمه

این کتاب رمانی با مضمون عاشقانه است و برای افرادی است که حداقل یکبار طعم عاشق بودن را چشیده اند‌.عنوان کتاب غزل شماره ۳۰ حافظ است و غزل شیدایی نام دارد.

قصه درباره یک پزشک ۲۵ ساله به نام شیدا است که در شهر هورماش دوران طرح خود را میگذراند.این پزشک اجتماعی است و ارتباط با مردم را دوست دارد.ولی آدمهای این شهر ارتباط را دوست ندارند و این شهر را یک پناهگاه موقت به حساب می آورند که بالاخره باید از آن بروند و فقط تنهایی نصیب شیدا میشود.

قسمتی از متن کتاب:مبل روی بالکن و زاگرس را دوست دارم.غروب فقط من میمانم و آسمان و کوه و چای و خدا که نزدیکم احساسش میکنم.

اوقاتی که تحمل تنهایی را ندارد به این موضوع فکر میکند که یک رفیق پیدا کند که در کنارش خوشحال باشد.خاطرات زندگی خود را بیان میکند و از خواستگاری های خود تعریف میکند.از کسانی که میگوید که هیچ وقت نتوانسته اند درکش کنند.بهروز را به یاد می آورد که نخستین فردی بود که با او رابطه خوب داشت.با بهروز در دانشگاه آشنا شده بود و بهروز بعد از مدتی رهایش کرده بود‌.دوست شیدا که سمیرا نام دارد به او میگوید به هند بروند و تفریح کنند.قسمتی از متن کتاب:در آغاز ماه می سال دوهزار در هند جشن برگزار میشود،به دلیل اینکه به هزاره سوم وارد میشویم.در شهر هند هم جشن است.

میخواهم بروم.با من میایی؟.شیدا قبول میکند که به سفر برود و برای سفر آماده میشود ولی بعد از مدتها بهروز سر و کله اش پیدا میشود و شیدا هم چنان به بهروز علاقه دارد ولی نمیتواند سفر را کنسل کند و به هند میرود و بهروز هم در این زمان کارهای عقب افتاده خود را انجام میدهد ولی کارها طبق برنامه پیش نمیرود.

این رمان نخستین کتاب نویسنده است و به قصه عاشقانه و عجیب شیدا اشاره میکند شیدا دختر عاقلی است و با بزرگان آشنا است و کتابهایشان را میخواند ولی همچنان در زندگی گم شده دارد.

مضمون عاشقانه رمان ساده است و اتفاقات پیچیده در آن کم است.البته این ساده بودن میتواند یک نقطه ضعف هم باشد چون که نمیشود در داستان غرق شد.اگر رمانهای عاشقانه را دوست دارید این کتاب را مطالعه کنید.