معرفی کتاب ریگ روان اثر استیو تولتز
استیو تولتز نویسنده ی استرالیایی در سال ۱۹۷۲ چشم به جهان گشود ،خیلی ها اورا توسط رمان اولش به نام جزء از کل میشناسند که با توجه به این که این اثر اولین کتاب او بوده اما توانسته است که جایزه بوکر را ازان خود کند و با همین اثر اسم خود را برسر زبان ها بندازد.

او شغل های زیادی از قبیل فروشندگی و عکاسی و معلمی و نگهبانی داشته اما همیشه برای خود مینوشته و رمان جز از کل اورا به عنوان یکی از رمان های برتر استرالیا میدانند با اینکه این رمان رمان تازه منتشر شده ای میباشد.
کتاب ریگ روان اثر دیگری از او میباشد که درمورد ترس از زندگی است.
کتاب با روایت لیام شروع نیشود که نویسنده است و از بد بختی ها و بدشانسی های زندگی رفیق خود آلدو داره می نویسه.لیام و آلدو دو دوست هستند که در زندگی بسیار بدشانس بودند. لیام یک پلیس است که در زندگی و ازدواج و روابطش شکست خورده و او عاشق نوسندگی است و یکی از دبایلی که پلیس شد بخاطر نویسندگیش بود که همیشه نوشته هاش با شکست روبرو میشود.


آلدوکه محوریت کلی داستان درمورد اوست یک کار آفرین بد بخت و بدشانس است که اتفاقات بدی در طول زندگیش برایش افتاده از فلج شدن تا زندانی شدن.
او حتی چندین بار تلاش میکنه خودکشی کنه ولی باز هم در خودکشی شکست میخوره.این کتاب با بیان طنز سختی ها و بدشانسی های زندگی را بیان میکند و جملاتی از افراد شناخته شده در جهان را در کتابش می آورد.
بخشی از کتاب

اگر باور دارید که آدم میتواند با نیروی اراده دوباره راه برود وهرکس که روی پا نمیایستد بی عرضه است و پروردگارتان تا این حد بدون تبعیض معجزه میکند٬ رک وراست به تان بگویم یک عوضی بیشتر نیستید. این که بقیه ی آدمها هم درد میکشند بی رحمانه ترین تسلایی ست که میشود به کسی داد.