معرفی کتاب سر شب بیدارم کن اثر سعیده کمالی

این رمان توسط نشر داستان به چاپ رسیده است.قصه در مورد عشق عجیبی است که فرشته به نادر دارد.ولی این عشق پاک است و در آغاز رمان این موضوع را فهمید.این عشق فرشته را کور کرده است و باعث شده که خیال پرداز شود کتاب با مراسم خواستگاری شروع میشودو....طرف دیگر این رابطه عاشقانه فردی به نام نادر است که چهره های گوناگونی دارد و این توانایی را دارد که استادانه با ذهن معشوقه خود بازی کند و افکارش را بفهمد.شخصیت نادر به خوبی تفهیم شده و میتوان احتمال داد که خواننده نسبت به این شخصیت حس خوبی نداشته باشد.این رمان مضمون عاشقانه دارد و البته روایت شاعرانه هم در آن مشاهده میشود که در کنار این موضوع نویسنده از زبان طنز هم بهره گرفته است.مکالمه بین فرشته و دوست صمیمیش مژگان از جمله قسمت های طنز این رمان است.قسمتی از متن کتاب:صدای آمبولانس در ذهنم تکرار میشود و رفتن او تبدیل میشود به گلوله و مینشیند میان قلبم،زنده یاد درون من سکته میکند.نمیتوانم یقه اش را بگیرم و سرم بی کلاه ماند.سرد ترین زمستان جهان در حال گذر است،سرمای استخوان سوز ناپدید شدن او همه وجودم را به آتش کشیده و از هم جدا کرده است.

 

من میان همه،همه میان او،ناپدیدشدنش مانند مرگ ققنوس پر است از رازهای کشف نشده و اکنون من که در این سرما بی کلاه مانده ام مانند آی بی کلاه جدول الفبا سرگردون در میان باد به چپ و راست میروم.دست هایم را به جیبم میبرم جیبهایی که از روزهای قدیم همراه روزهای سرد من مانده بودند هوامی زخمی شش های درونم را به بیرون هل میدهم و در انبوه جمعیتی که گویی همه غم بزرگی در درونشان دارند ناپدید میشوم.این رمان یک نکته مهم به خواننده اش می آموزد اینکه اگر در یک رابطه یکی از دو نفر بخواهد خود را فدای فرد روبرویش بکند مطمئنا رابطه از هم میپاشد.این رمان ایرانی از زندگی های ایرانیها هم الهام گرفته است.عشقی که در این رمان مشاهده میشود ممکن است در اطراف خودمان هم دیده باشیم.در میان عبارت های این کتاب عشق دیده میشود و سبک به خصوصی دارد و همین موضوع خواننده را مجاب میکند که تا آخر داستان پیش برود.