معرفی کتاب مسیح باز مصلوب اثر نیکوس کازانتزاکیس:
مسیح باز مصلوب یکی از کتابان مشهور شاعر و خبرنگار و نویسنده یونانی، نیکوس کازانتزاکیس است. این کتاب که نامش بعد از مخالفت کلیسا و اعلام ممنوعیت آن، بسیار طنین انداز شد، به نقد کلیسا و راهبان می پردازد و علی رغم مخالفت های مسیحیان و کلیسا با آن، می تواند بسیار کتاب تکان دهنده ای باشد.
مسیح باز مصلوب حکایت دهکده ای را روایت می کند که مردمانش رسم کهنه ای دارند. آن ها برای عدم فراموشی رنج های عیسی مسیح هر هفت سال مراسمی برپا می کنند و در این مراسم نمایش عیسی و حواریون به اجرا درمی آید. روز بعد از عید پاک، ریش سفیدان روستا و پدر گریگوریس، کشیش روستا، برای تقسیم نقش های این نمایش بین چند تن از اهالی دور هم جمع می شوند و مانولیس که چوپانی خوش سیما و درست کردار است، به عنوان عیسی و پانایوتیس قوی هیکل به عنوان یهودا و سه نفر به عنوان حواریون انتخاب می شوند و آن ها یک سال مهلت دارند که خود را برای نقش مورد نظر آماده کنند.
مدتی بعد اهالی یک روستا که مورد حمله ترک ها قرار گرفته اند به همراه پدر فوتیس به روستای آن ها پناه می آوردند. اما پدر گریگوریس که نگران است مبادا جایگاهش از دستش برود، احساس خطر می کند و به بهانه وبا، از پذیرفتن آن ها امتناع می کند.برای خرید کتاب مسیح باز مصلوب ینجا کلیک نمایید.

 


از طرفی مانولیس که به این نتیجه رسیده که باید عادات بد خویش را جایگزین عادات حسنه کند، به یاری پدر فوتیس و روستاییان پناهنده می شتابد و برایشان آب و غذا مهیا می کند. مانولیس که کاملا در نقشش فرو رفته، با حواریونش همراه می شود و پیوسته سعی می کنند انجیل را بخوانند و بر آن تفکر کنند. تلاش های آن ها باعث می شود به این نتیجه برسند که آموزه های پدر گریگوریس سرشار از تحریفات نسبت به انجیل است و از طرفی مقایسه صحبت های پدر گریگوریس با پدر فوتیس باعث اطمینان آن ها به این موضوع می شود.
اما این تنها بخشی ابتدایی از داستان است و ماجرای جذاب و تامل برانگیز آن در این نقطه با اتمام نمی رسد.
کتاب مسیح باز مصلوب، یک بار دیگر مسیح را می آفریند و انسانی را مجبور به بازسازی خود برای دستیابی به مسیح درونش می کند و نویسنده در خلل آن نشان می دهد که بزرگان دین و مذاهب چگونه از قدرت خود و همچنین از باورهای عوام نسبت به آموزه های آن ها سوءاستفاده می کنند.

دانلود کتاب مسیح باز مصلوب اثر نیکوس کازانتزاکیس