معرفی کتاب زندگی و زمانه مایکل ک اثر مایکل کوتسیا

یکی از موضوعات اصلی کتابهای کوتسیا در مورد روش حاکمیت آپارتاید در آفریقا است و اعتقاد دارد در هر جای دنیا میتواند اتفاق بیفتد.در این رمان هم نویسنده به روشی ویژه درمورد این موضوع صحبت میکند.مایکل ک،یک پسر است با این ویژگیها(لب شکری است،هوش کمی دارد،از یک مادر تهی دست به دنیا آمده است و وقتی که کوچک بود مادرش وی را به مرکزی میسپارد که به بچه های مانند خودش رسیدگی میکند.

این کودکان هر کدامشان مشکلاتی در زندگی خودشان داشتند.هنگامی که مایکل به سن ۱۵ سالگی رسید از این مرکز بیرون می آید و شغل باغبانی را انتخاب میکند.

ولی مایکل به دنبال این است که مادرش را که مریض است به زادگاه خود برگرداند.به همین دلیل مایکل شغلش را رها میکند و تصمیم میگیرد فکرش را عملی کند.

قصه در آفریقای جنوبی اتفاق می افتد،هنگامی که آفریقای جنوبی درگیر جنگ داخلی بود،و در همین موقع قصه مایکل توضیح داده میشود،و هم چنین درباره غریزه این زندگی و بی عدالتی این جهان محسوب میشود.نویسنده در این رمان هم درباره تبعیض نژادی که در جامعه وجود دارد صحبت میکند و تلاش کرده تا شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه را بدون اینکه طبقه و نژادشان را در نظر بگیرد توصیف کند.

 

مایکل هر کجا که میرود جنگ هم دنبالش میکند و در آخر متهم به شورش میشود و به زندان میرود ولی از این موضوع خبر ندارد که جنگ شده است.

مایکل این توانایی را دارد که تنهایی،و با نبود پول،غذا،و زن به زندگی ادامه دهد،و غذای خودش را با باغبانی و خاک تامین میکند و میتواند با امکانات اندک به زندگی ادامه دهد و با اینکه هوش کمی دارد اما اطلاعات زیادی درباره آب،زمین،آزادی و عدالت دارد.

و به زبان دیگر مایکل یک بشر دانا است که دنیا را از نگاه متفاوت خودش مینگرد.وی یک انسان ساده است و درخواستی ندارد(جنگ را دوست ندارد،انقلاب را نمیخواهد،قدرت را نمیخواهد،پول هم نمیخواهد).

مایکل ک فقط سعادت بشری را دوست دارد.این رمان به آرزوی شخصی که دوست دارد خارج از محدوده زندگی متداول انسانها و به میل خودش به زندگی ادامه دهد و به انسانها احترام بگذارد اشاره میکند.مایکل یک بشر خاص است که دنیا را از نگاه ویژه خود تماشا میکند.لحن قصه،در قسمت نخست کتاب یکنواخت و آرام است،در این تکه از کتاب خواننده باید صبوری به خرج‌ دهد تا به تکه های مهم تر کتاب برسد.

و از اینجا به بعد شوق مایکل به رها بودن،و وابسته بودن به طبیعت و زندگی قبلیش خواننده را با خود همراه میکند.مایکل به روشی ویژه درباره معنی جنگ صحبت میکند و انسان را وادار میکند که فکر کند‌.