معرفی کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد

جلال آل احمد، همان مردى كه عقيده ى ظلم ستيزانه ى خود را با نظر هاى انتقادى بيان ميكند، اين بار راوى داستانى است كه از اوضاى معيشتى خود به عنوان يك آموزگار به تنگ آمده است و نظام آموزشى برايش قابل درك نيست.
كتاب "مدير مدرسه" ى او به جرات يكى از بهترين و قوى ترين آثار اوست.
او كه به دنبال شغلى مناسب و داشتن درامدى بيشتر بود، مدير مدرسه شدن را بهترين گزينه ى پيش رو ميدانست.
حالا او سرپرستِ يك ناظم چندين معلم و دويست و سى و پنج شاگردست.
او كه در اين نظام آموزشى ضعف هايى را ميبند حالا به دنبال اصلاح آن ميرود.
غافل از اينكه اين امكان چندان هم فراهم نيست تا جايى كه كاسه صبرش لبريز شود...


قسمتى از دلِ پر آقاى مدير:
" ميديدم كه اين مردان آينده در اين كلاسها و امتحان ها آنقد خواهند ترسيد و مغز ها و اعصابشان را آنقدر به وحشت خواهند انداخت كه وقتى ديپلمه بشوند يا ليسانسه اصلا آدم نوع جديدى خواهند شد. آدمى انباشته از وحشت. انبانى از ترس و دلهره. آدم وقتى معلم است متوجه اين چيزها نيست چون طرف مخاصمه است بايد مدير بود يعنى كنار گود ايستاد و به اين صف بندى هر روزه و هر ماهه معلم و شاگرد چشم دوخت تا دريافت كه يك ورق ديپلم يا ليسانس يعنى چه! يعنى تصديق به اينكه صاحب اين ورقه دوازده سال يا پانزده سال تمام، سالى چهار بار يا ده بار در فشار ترس قرار گرفته و قدرت محركش ترس است و ترس است و ترس!"
* مطالعه اين كتاب به همه توصيه ميشود
* مخصوصا كسانى كه شيفته ى قلم جلال آل احمد هستند و نگاه انقادى او را دوست دارند و كسانى كه حرفايى رو دلشان سنگينى ميكند كه شايد حرفاى نويسنده تسكينى بر درددل آن ها باشد.