معرفی کتاب كيميا خاتون اثر سعيده قدس

داستان هاى باستانى و اسطوره هاى ملى هميشه وجد آور هستند.
مخصوصا كه درباره ى ابعادى از زندگيشان بخوانيم كه تا كنون به آن پرداخته نشده است.
داستانى از شبستان مولانا ، دستمايه سعيده قدس است ك به نثرى پاكيزه و روان نگارش شده است. او داستان " كيميا خاتون " را با نهايت وفادارى به تاريخ و شخصيت هاى به شدت مقبول و اسطوره گون ادا ميكند.
سعيده قدس بنیان‌گذار موسسه خیریه محک است. مادر او بانويى خانه دار و اهل كتاب بود به همين دليل او از ابتدا اشعار مولانا و حافظ را شنيده بود و با آن ها زندگى كرده بود.
او در كتابخانه هاى پاكستان و تركيه درباره ى مولانا تحقيق ميكرد و شيفته ى دختر خوانده ى مولانا شد و نتايج تحقيقات او، رمان تاريخى و خيال انگيز "كيميا خاتون" شد.
كيميا خانون دختر محمدشاه ايرانى و كراخاتون بود. بعد از فوت محمدشاه، كراخاتونى كه تمام شهر ، در وصف زيبايى او ناتوان بودند حاضر به ازدواج با محمدجلال الدين بلخى شد. مولانا كه در وفا، صداقت، درستى، نيكى و پاكدامنى، خوشدلى و ابعاد روحانى و عرفانى يگانه مرد سرزمين خود بود، كراخاتون را با تشريفات خاص خود ساكن حرم خود كرد. حالا كيميا خاتون دختر ناتنى مولانا و عزيز خانه ى مولانا بود.
وصفيات و ذهن پوياى نويسنده در عين وفا به تاريخ، جذاب ترين لحظات را براى خواننده به ارمغان مى آورد.
تصاوير خيال انگيز از باغ ها، فضاها، صدا ها و لمس لحظات، خواننده را با حواس پنجگانه ى خود به قدرى مشغول ميكند كه گذر زمان حس نشود.

كيميا خاتون
نوشته ى سعيده قدس
انتشارات چشمه


حالا بعد از مدت ها مولانا قصد دارد نادخترش را به شمس بدهد..
و اينجاست كه زندگى شمس و تقابل عشق آسمانى و زمينى او را به تصوير ميكشد.
اين كتاب به قدرى خواندنى است
كه مطالعه ى اين كتاب به همگى پيشنهاد ميشود.

خرید کتاب کیمیا خاتون اینجا کلیک نمایید