کتاب مرگ و دختر جوان که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط آریل دورفمن نوشته شده است.که انتشارات آن ماهی می باشد.و با ترجمه حشمت کامرانی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. زمان اختناق و دیکتاتوری در ظاهر به آخر رسیده و قرار می باشد کمیته نویی سر کار آمده همه ی حادثه های ترسناک و جنایات رژیم قبل را پژوهش نماید. مجرمان را شناسایی کرده و هر چند اصول کار بر تسامح می باشد و قرار نبوده تمام چیز از آنها بازگرفته شود . مرد واسه ی این کمیته منتخب گشته و زن گرفتار یک موضوع شخصی می باشد.من اثرهای دورفمن را بسیار دوست می دارم .نوشته ی ایشان هم از پیش با نشر و مترجم دیگه ای چاپ گشته ولی این چاپ جدید می باشد و بسیار قشنگ است. آقای دورفمن از فعالان حقوق انسانی می باشد و اسم این نمایش نامه را از آهنگ شوبرت انتخاب کرده است . داخل ایران می باشم و به دفعات روی صحنه رفته و فیلمی هم به کارگردانی رومن پولانسکی بر پایه ی آن ساخته شده است. قسمت های زیبایی از کتاب مرگ و دختر جوان می باشد که تمامی ناشناخته ها را هم که کشف کرده باشیم روح زن ها هم اکنون برایمان پیش بینی ناپذیر بوده است.انسانهایی می باشند که به هیچ وجه لیاقت زنده بودن را ندارند .

برگرفته از وبلاگ خوب bestbooks