کتاب شاه ریچارد سوم که توسط ویلیام شکسپیر نوشته شده است.که انتشارات آن امیرکبیر می باشد.و با ترجمه میر شمس الدین ادیب سلطانی انجام گرفته است. ریچارد سوم پادشاه خیلی ظالمی بوده که با انجام دادن قتل و خونریزی های بسیاری و همینطور از بین بردن فرزندان ادوارد چهارم که خویش سرپرستشان می باشد به پادشاهی می رسد. در کل بیست و شش ماه حکومت می نماید و از آخرین پادشاهان انگلیس است .که در میدان جنگ به دست هنری هفتم به قتل رسیده است. و با از بین رفتنش سلسله پلانتاجنت پس از سیصد و سی و یک سال انقراض پیدا می کند.داخل این نمایش نامه شکسپیر قدرتمند شدن و از بین رفتن و سقوط پادشاهیش را در ذهن خود تصور نموده که یکی از نمایش نامه هایی می باشد که پر از شخصیت است. کتاب بسیار خوبی است. در کل نوشته های شکسپیر واسه ی من دشوار بوده و سبکش را دوست نمی دارم و آزارم می دهد .اما خود موضوع و آشنا شدن با ریچارد می تواند انگیزه جذابی و شگفت آوری واسه ی این کار باشد. می بایست بگویم که این اثر رو در قبل مطالعه نمودم و الان برای آنکه صحبت شکسپیر شده خلاصه اش را نگاشتم. ناگفته نماند که آل پاچینو هم بر پایه ی این نمایش نامه فیلمی ساخته است.

معرفی کتاب شاه ریچارد سوم