کتاب حباب معلق که توسط وودی آلن نوشته شده است.که انتشارات آن بیدگل می باشد.و با ترجمه بهرنگ رجبی انجام گرفته است. این اثر درباره ی یک نمایش نامه از وودی آلن می باشد که درمورد خانواده ای چهار نفره است.زنی که مدام با شوهر خود مشکلات جدی داشته و همچنان در حال غر زدن است. مردی که معشوقه ای دارد و پسرهای درس نخون که یکی از آنها در اندیشه ی شعبه باز شدن می باشد. نمایش نامه دو پرده و صحنه هایی از چهار روز زندگی آنها و صحبت و حرف های معمول زندگیشان است.کتاب زیبایی می باشد افراد و شخصیت های داخل آن را خوب درآورده است.و روان و آرام به جلو سوق داده شده است.عکس العمل های آنها باورکردنی و خوب می باشد و برش زیبایی هم از سرنوشت و زندگی زده است. خوب هنگامی که پارسال لیست جدید های نشر را تنظیم می نمودم جز و یکی از آن بود .هر چند شاید حالا زیاد دیگر تازه به حساب نیاید. بخش های زیبایی از کتاب این است که هر از گاهی انسان باید واسه ی خودش هم زندگی نماید. یه دفعه هم که شده می خوام به خودم بیندیشم قبل اینکه خیلی دیر شده باشد.

برگرفته از بست بوکز