کتاب یک مرد خیلی سازگار که توسط اریک امانوئل اشمیت نوشته شده است.که انتشارات آن افراز می باشد.و با ترجمه ساناز سهرابی انجام گرفته است. هنرپیشه دوست داشتنی مردی است که کوشش فراوان می نماید با تمام مردم مهربان و باملاحظه باشد و روح شخصیت نمایش نامه کمه امشب داخل آینه نمایان خواهد شد و با مرد جر و بحث می نماید.این زمان بسیار نمایش نامه از جدیدهای نشر برایتان معرفی نمودم. یک فرد دیگر از کسایی که ترجمات بسیاری در این دوران و زمان از اثر و کارهایشان شده آقای اشمیت می باشد.اثر خیانت انیشتین را معرفی کردم و در حال حاضر باز نمایش نامه دیگری از ایشان است. این اثر بسیار ساده روان و زیبا نگاشته شده است. شخصیت جذابی را به تصویر کشانده و گوشزدهای خوبی هم برای همه داشته است.بخش های زیبایی از این اثر این می باشد که به من برچسب شیک پوشی زدند و از آن به بعد دیگر نتوانستم بدون استرس داشتن لباسی بر تن کنم .به هیچ وجه تئاتر را دوست ندارم و حتی بسیار کم. خودم هم متعجب نموده ام روی یک صندلی کوچک گیر افتاده باشیم و بدون آنکه بتوانیم نه چیزی بنوشیم نه چیزی میل کنیم.

برگرفته از بست بوکز