کتاب لازاروس خندید که توسط یوجین اونیل نوشته شده است.که انتشارات آن سبزان می باشد.و با ترجمه بیتا دارابی انجام گرفته است. لازاروس مردی می باشد که مسیح معجزه خود را بر روی او انجام داده است و پس از مردن زنده اش نموده است. لازاروسی که الان بر این اعتقاد است که مرگ وجود نداشته و زاییده وحشت آدم ها می باشد و مردی که در تمام زندگی و وقت خویش می خندد و تمام انسانها را دوستدار و علاقه منده خنده هایش می کند. فردی که سزار به سراغش و پیدا کردنش است تا او را از بین ببرد . این نیز باز یک نمایش نامه دیگر از یوجین اونیل می باشد .زیاد دنبال کننده ی آن نبودم برای آنکه مدلش از آن حالتهایی است که بسیاری از متون آن توصیف نمودن صحنه می باشد و نقاب ها و چهره ها و یک بخشی هم سرا و شعر و آواز دارند که با سلیقه من زیاد جور نمی باشد. ولی خود موضوع در حقیقت اندیشه برانگیز است.با این معنی که من واقعا یک حالت بخصوصی شدم. آنکه به دفعات معجزه مسیح را مطالعه کردم و نگاشتم اما واقعا هیچ گاه به آن مرد و خانواده و احساساتشون فکر نکردم.

برگرفته از بست بوکز