کتاب آمده یا چه طور از شرش خلاص شویم که توسط اوژن یونسکو نوشته شده است.که انتشارات آن قطره می باشد.و با ترجمه پری صابری انجام گرفته است. اثر نوشته شده در مورد آمده و مادلن زن و شوهری می باشند که داخل خانه خودشان را مبحوس کرده اند .بدلیل این که هم اکنون جسدی وجود دارد که داخل اتاق خواب آنها می باشد. جسدی که پانزده سال قبل به قتل رسیده و همین گونه در حالت رشد و بزرگ شدن می باشد. نمایش نامه فوق در سه پرده نگاشته شده است که هم اکنون پرده سوم را به دو حالت گوناگون نوشته است . کتاب بدی نمی باشد و ارزش مطالعه کردن را دارد .موضوع آن به نظر من بسیار جذاب و جالب است. به نسبت هم عالی پیش می رود. ولی من به شیوه ی تمام شدنش علاقه ی چندانی نداشتم . این هم اکنون نیز از تازه های نشر نمی باشد ولی همین گونه که در حال یونسکو خوانی بودم. گفته ام این اثر را هم معرفی نمودم برای آنکه موضوعش بسیار جالب است .

برگرفته از بست بوکز