کتاب ژاک یا تسلیم که توسط اوژن یونسکو نوشته شده است.که انتشارات آن ترانه می باشد.و با ترجمه علی باش انجام گرفته است. کتاب فوق برگرفته از دو عدد نمایش نامه می باشد که ژاک یا تسلیم و آینده در تخم مرغ ها است. یا هر آن چیزی که واسه ی تشکیل دادن و ساختن جهانی احتیاج می باشد.که هم اکنون در دنباله نگاشته شده است. داخل نمایش نامه نخست ژاک را داشته ایم که در حال کوشش می باشد یک آدم پیرو نباشد جهان خویش را بتواند سازد و خانواده و پدر و مادرهایی که از او می خواهند طبق سنت همانند معمول سیب زمینی سرخ شده میل کنند و ازدواج نمایند و در نمایش دوم ژاک پس از ازدواج را خواهیم داشت و موجبات خانواده ها و والدین واسه ی بچه دار شدن واسه ی ادامه نسل ها می باشد . درستش از این نمایشنامه هم چندان خوشم نیامد ولی باز هم به نظرم بسیار سمبلیک می باشد.من چیزایی که استعاره و سمبلیک داخلشان بسیار شدید باشد را نمی پسندم و نخواهم دانست که برای چه با این نمایش ها به هیچ وجه ارتباط برقرار نمی کنم .

برگرفته از بست بوکز