بسیاری از دوستان کتاب فاسق را نوشته آنتوان چخوف می دانند که این اشتباه نیست بله این نویسنده برجسته روس داستانی و کتابی تحت همین عنوان دارد.اما در دنیای نمایش کتابی بسیار ارزنده وجود دارد با همین عنوان از  هارولد پینتر که یک نمایشنامه است و متاسفانه در ایران بسیار نایاب بوده بطوری که تنها در هفتصد نسخه در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه ذر چاپخانه دانشگاه مشهد به ترجمه دکتر منوچهر بیات مختاری به چاپ رسید.قطع کتاب وزیری و جلد کتاب شومیز است و پیش از این سال تنها در مجله نگین به چاپ رسیده بود که گویی خلاصه بوده

موضوع نمایشنامه بسیار ساده است.قهرمانان اصلی آنرا زن و شوهری تشکیل میدهد که چند سال از ازدواج آنان مگذرد. و با روشی نادرست و یا درست برای خود تنوع ایجاد می کنند این دو برای فرار از تکرار در نقش دیگران می روند و برای لحظه ای خوب یا بدی خود را فراموش و دچار خوبی یاب بدی دیگران میشوند.مرد با زن خود خداحافظی کرده و لحظه ای دیگر در نقش شخصیت دیگر به خانه برمیگردد.و به گونه ای این راه بیهوده ای برای جنگیدن با تکرار است.چون هر دو در حین بازی بر این باورهستن که این یک بازی است و راهی نیست که به زندگیشان برق و جلا دهد و هردونفر این حقیقت را در پایان می پذیرند راهی جز قبول این حقیقت وجودندارد و زنئگی را آنطور که هست با تضادهایش و یا با تکراری بودنش باید پذیرفت

کتاب فاسق