کتاب حاضر همانظور که نامش پیداست پیرامون ادبیات نمایشی در رم است که توسط فرهاد ناظر زاده کرمانی در سال هزار و نهصد و شصت و نه  در انتشارات برگ  سیصد و سی برگ به چاپ رسید این کتاب بهمراه نمایشنامه ای از سه نکا به نام تی ای تیز در این کتاب جمع اوری و ترجمه شده که مترجم این نمایشنامه نیز خود مولف است و از سری کتاب های ناظرزاده کرمانی می باشد  .

نام روم را نباید با رم یکی دانست روم نام کشوری بود با آنچنان وسعتی که از مرگ امپراتور تئودوسیوس کبیر به دو کشور پهناور تقسیم شد روم شرقی و روم غربی که اکنون کشور ایتالیا بر بخش کوچکی از آن جمهوری و امپراتوری جای گرفته و پایتخت باستانمی شهر رم است که انهم از عجایب دنیای باستان بشمار میرود و روزگاری همه راه ها به ان شهذ ختم میشد.

بنابراین انچه مربوط به ان کشور باستانی است رومی و انچه مربوط به پایتخت ان است رم خوانده میشود.کشور روک یکی از ابرقدرتهای شگفت انگیز دنیای باستان بود

 

 معرفی کتاب ادبیات نمایشی در رم

 

کتابی که در دست دارید درباره ادبیات نمایشی در رم و بز

 

بزرگترین تراژدی نویس آن لوسیوس آنییوس سه نه کا  و مشهورترین و تاثیرگزار ترین تراژدی رومی یعنی تی اس تیز است

سه نه کا که در عصر طلایی ادبیات روم می زیسته در ادبیات نمایشی جهان دارای تاثیری ژرف و مستمر بوده است.در دوره رنسانس آثار او یکبار دیگر مورد توجه قرار گرفت و بعنوان الگوی تراژدی بحساب آمد و شماری از تراژدی نویسان بزرگ که ویلیام شکسپیر مشهورترین آنهاست هم در ریخت برونی و هم درونمایه از او الهام گرفته اند و حتی در دوره معاصر نیز تاثیر او همچنان باقی مانده است..از جمله ادیبانی که در کارهای خود ابتکارات او مایه گرفته اند نام تی اس الیوت را میتوان به یاد اورد.

بدبختانه در زبان فارسی از آثار  ادبی روم کار مهمی ترجمه و درباره آن تالیف قابل توجهی نیز انجام نشده از سه نه کا هیپ اثری بفارسی دردست نیست(البته این  گفتار برگرفته از متن کتاب  مربوط به سال 69 می باشد و قطعا آثاری تاکنون ترجمه شده سال 96 )

این کتاب گشایشی در راه پژوهشی های بعدی در این زمینه باشد