معرفی نمایشنامه مرگ/خدا – وودی الن- ترجمه شهرام زرگر
نمایشنامه مرگ و خدا جزء نمایشنامه‌های نخستینی است که توسط آلن نوشته شد. او در ابتدای کارش و در دوران نخست فعالیتش این دو نمایش جذاب را نوشته است، دو نمایشنامه که در آنها با تعداد زیادی بازیگر سر و کار داریم، شمار زیاد بازیگران و خروج های سریع و پیاپی همچنین ورود های تند و تیز آنها همچون کمدی های برادران مارکس در واقع از تئاتر واقع گریز برشت تاثیر گرفته است، و همچنین در کنار تأثیر از برشت از جهاتی می توانیم او را یادآور جهان منطق ناپذیر و منطق گریز بکت بدانیم که گفت‌وگوهای این دو نمایشنامه به طور قطع ما را به یاد آنها می‌اندازد.
شهرام زرگر پژوهشگر نویسنده و مدرس حوزه تاتر و ادبیات دستی خوب بر ترجمه آثاری بسیار خاص دارد، او همیشه داستان ها و نمایشنامه هایی را برای ترجمه انتخاب می‌کند که در نوع خود بی همتا هستند، این اثر نیز از آن مستثنی نیست، نمایشنامه های مرگ و خدا از وودی الن که به ترجمه شهرام زرگر توسط انتشارات بیدگل به چاپ رسیده است یکی از خواندنی ترین نمایشنامه های نشر بیدگل در کنار دیگر آثار وودی الن است که خواندن آن برای علاقمندان خالی از هیچ لطف نیست.


نمایشنامه مرگ در یک اتاق تاریک شروع می شود و از همان دیالوگ های اولیه همراه با ضرباتی که به در می خورد ضرباتی را به شنونده وارد می کند که باعث می شود جذابیت این داستان از همان لحظات اولیه به مخاطب ثابت شود. نمایشنامه خدا نیز در آتن حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد در یونانی آشفته حال رخ می‌دهد، در وسط یک آمفی تئاتر بزرگ و خالی که در آن در دو بازیگر و یک نویسنده پریشان و متفکر کنار یکدیگر ایستادند. دوبازیگر لوده با لهجه ی غلیظ و حرکاتی شلوغ در حال اجرا، غروب و وودی الن...