معرفی کتاب تئاتر آسیا - جیمز آر براندون - ترجمه مجید سرسنگی
در این کتاب که یکی از علمی ترین و جدیدترین کتب در خصوص تئاتر کشورهای آسیایی است به منظور پر کردن بخشی از کمبودهای موجود در حوزه تئاتر شرق صورت گرفته است و می‌توان اذعان نمود که این کتاب بر دانش تئاتری ما نسبت به بخش قابل توجهی از تئاتر در قلمرو کشورهای آسیایی افزوده و زمینه مناسبی را برای تحقیقات بعدی فراهم می آورد. این کتاب برای دانشجویان و متخصصین تئاتر آسیا و اقیانوسیه مفید خواهد بود و بیش از آن فرصت هایی را برای باز اندیشی و تکمیل اطلاعات درباره مقالاتی که پیش از آن ممتاز بودند فراهم می آورد. این کتاب طراحی شده تا بتواند توضیحی جامع درباره تحولات نمایش در آسیا و اقیانوسیه و اجرا های موجود امروز در این نواحی ارائه دهد. این مطالب توسط متخصصین یک یا چند ناحیه نوشته شده‌اند و پوشش دهنده تئاتر آسیا و اقیانوسیه از چین در شمال تا اندونزی در جنوب و از پاکستان در غرب تا پولینزیا در شرق است.


از پاکستان در غرب تا جزایر هاوایی در شرق و از چین در شمال تا اندونزی در جنوب هنرهای نمایشی در حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ شکل و گونه متمایز گسترش یافته دارد و هر کدام از آنها از سبک های نمایشی کشور همسایه‌اش کاملاً متمایز اند. هر یک از انعکاس زبان منحصر به فرد، عقاید مذهبی، ساختارهای اجتماعی و زندگی روزانه مردمی است که آن را به وجود آورده اند. هر کدام از آنها کاملا قابل تشخیص و تمایز است چرا که گروه موسیقی، حرکات، سبک اجرایی، قراردادهای اجرایی، مضامین نمایشی و شکل خاص خود را دارند. حتی برای یک بیننده غیرمتخصص کمدی های کیوگن با کابوکی یا بونراکو که ژاپنی هستند با هم تفاوت دارند و عوالم فرهنگی و هنری آنها مثلا اپرای پکن در چین فاصله دارد. در حالیکه همه این اشکال نمایش حاوی عنصر کمیک هستند. در بخش‌های این کتاب تمایزات اشکال نمایشی هر کشور و توسعه تاریخی آن به شکل دقیق شرح داده شده و هر بخش به وسیله نویسنده یا نویسندگان متخصص ارائه شده و به یک کشور اختصاص دارد.