کتاب قدرت نوشته بانو راندا برن نویسنده استرالیایی می باشد که در واقع گفتاری در ادامه کتاب راز می باشد که ابتدا با ساخت مستندی بدان موضوع پرداخت. آثار او در جهان بسیار شناخته شده می باشد و به زبان های زیادی ترجمه شده است. نویسنده در این کتاب، می خواهد که خواننده به واکاوی درون خود بپردازد و آن چیزهایی که مفید است برای رسیدن به زندگی شاد و شگفت انگیز، بدانها توجه کند و اساس زندگی خود را بر آنها پایه ریزی کند. از نکات اصلی کتاب قدرت، موضوع عشق می باشد. عشق خود را ارزانی بدارید چون مغناطیسی است برای تمام ثروت های زندگی. عشق، شادی، مثبت گرایی، ذوق و شوق  و قدردانی و مسرت شما، پایدار ترین و جاودانه ترین موضوعات زندگی هستند. تمام ثروت های دینا نمی توانند به پای موهبتی بزرگ به نام : عشق برسند. عشقی که درون آدمی نهفته است.

 

قدرت

 

عشقی که متفکران و منجیان بزرگ جهان در مورد آن صحبت می کنند، با عشقی که اکثر مردم می دانند، کاملا فرق می کند. چیزی که فراتر از دوست داشتن خانواده، دوستان و چیزهای مورد علاقه است. چون عشق فقط یک حس نیست، یک نیروی مثبت است. عشق، ضعیف، سست و ناتوان نیست. عشق علت هرچیز مثبت و خوب است. در زندگی صد تا نیروی مثبت مختلف وجود ندارد و فقط یکی است.

نیروهای عظیم طبیعت مثل جاذبه و اکلترومغناطیس برای حواس ما مرئی نیستند، اما وجود نیروی آنها غیرقابل شک و تردید است. به همین صورت نیروی عشق نیز برای ما ملموس و عینی نیست، اما قدرت آن در واقع بسیار بزرگتر از نیروهای طبیعت است. گواه نیروی عشق را می توان در هرکجای دنیا دید: بدون عشق، حیاتی وجود ندارد.

زندگی ساده است. زندگی شما فقط از دو چیز ساخته شده: چیزهای مثبت و چیزهای منفی. هر بعدی از زندگی شما، سلامتی، پول، روابط، شغل یا خوشبختی، برای شما یا مثبت است یا منفی. یا پول زیادی دارید یا ندارید. یا مالامال از سلامتی هستید یا سلامتی ندارید. روابط شما یا شاد است یا پیچیده. شغل شما یا هیجان انگیز و موفق است یا کسل کننده و ناموفق. یا سرشار از شادی و خوشبختی هستید یا اکثرا احساس خوبی ندارید. روزهای خوب دارید یا روزهای بد.
اگر در زندگی چیزهای منفی بیشتری از چیزهای مثبت داشته باشید، پس یک جای کار حتما مشکل دارد و شما متوجه آن هستید. اکثر افرادی که زندگی خوبی دارند، نمی دانند چه کرده اند که به آن رسیده اند. آنها فقط یک کار کرده اند: از قدرتی استفاده کرده اند که مشا همه چیزهای خوب در زندگی است.

بدون استثنا هر کسی که زندگی خوبی دارد از عشق برای رسیدن به آن استفاده کرده است. قدرت داشتن همه چیزهای خوب و مثبت در زندگی عشق است. از آغاز تا کنون، هر مذهبی ، هر پیامبری، اندیشمندی ، فیلسوفی و رهبری در مورد عشق حرفهای زیادی زده اند و مطالب زیادی نوشته اند. اما خیلی از ما درست متوجه گفتار خردمندانه آنها نشده ایم. حتی اگر تعالیم آنها مختص افراد زمان خودشان بوده باشد، حقیقت و پیام آنها برای عصر حاضر همچنان همان است: عشق! چون وقتی شما عشق می ورزید، دارید از بزرگترین قدرت در کائنات بهره می گیرید.

اگر شما مدام داستان یک قربانی وبدن را تعریف کنید، آن تصاویر باز هم در داستان زندگی شما نقش بازی می کنند. اگر مدام داستان اینکه به اندازه دیگران باهوش نیستید را تعریف کنید، یا به اندازه دیگران جذاب نیستید، یا به اندازه دیگران با استعداد نیستید، حق با شما خواهد بود چون همه اینها تبدیل به تصاویر زندگی شما خواهند شد.

کل زیبایی از نیروی عشق نشات می گیرد. زیبایی نامحدود برای شما از طریق عشق مهیاست ، اما مسئله اینجاست که اکثر مردم بیشتر دنبال بهانه جویی و انتقاد از بدن شان هستند تا قدردانی و تحسین آن. وقتی به دنبال عیب و ایرادهای جسم تان باشید و در مورد هر چیزی از آن غمگین باشید، جسم تان زیبایی را به شما عرضه نمی کند. فقط عیب و ایراد های بیشتری را عاید شما می کند.