خداوند بزرگ جهان را قانونمند افریده است ,هرچه از قوانین جهان بیشتر بدانیم زندگی زیباتری را تجربه خواهیم کرد.انچه که نامش در قران مشیت الهی نام دارد.قوانین جهان همانند قطاری در حال حرکت هستند که این قطار هر چه پیش میرود به مقصد زیباتری میرسد ,ما می توانیم سوار بر این قطار شویم و انجه را که حق الهی ما است خواه از ثروت خواه سلامتی و...را بدست اوریم.اثر مملو است از آموزه های ذهنی فوق العاده به همراه تعداد بیشماری از مثالهای واقعی ,پس از خواندن کتاب حس میکنید هیچ چیزی در این دنیا نمیتواند شما را از پا در آورد.اگر برای یادگیری بعضی از قوانین سودمند حهان اماده اید تا در زندگی خود لحظات زیبایی را رقم بزنید در این کتاب زیبا و اثر بخش یا فلورانس همسفر شوید .امت فاکس(Emmet Fox)درباره فلورانس اسکاول شین می‌گوید: بزرگترین راز موفقیت او همیشه خودش بود همواره ساده، بی‌تکلف، صمیمی و شوخ‌طبع

.چهار اثراین کتاب شامل چهار قسمت است : بازی زندگی و راه این بازی,کلام تو عصای معجزه گر توست,در مخفی توفیق,نفوذ کلام. 

بازی زندگی ,زندگی یک بازی بسیار ساده با قواعد ساده است که پیروز شدن در ان ساده است.در قسمت بازی زندگی میخوانیم :بخواهید که به شما داده خواهد شد.بطلبید که خواهید یافت.بکوبی که برای شما باز خواهد شد.هر عملی که انجام بدهی همان را در زندگی خود میبینی.  { این جهان گوهست و فعل ماندا    سوی ما اید نداهارا صدا}

خداوند بزرگ و مهربان انسان را قدرتمند افریده تا هرچه را که خواهان ان است بطلبد و بیابد.به محض اینکه انسان ایمان بیاورد به غیر از قدرت خداوند قدرت دیگری وجود ندارد ,هر انچه که ما ان را شر و بدشانسی و بدی مینامد از زندگیش خارج خواهد شد.خداوند قادر جهان را پر از گنجینه های ثروت و خوشبختی قرارداده تا انسان که اشرف مخلوقات اوست هرانچه را که به یقین و از تمام وجود میخواهد بدست اورد.خدا به انسان قدرت بهبود یافتن و شفا دادن وتسلط بر همه عناصر را بخشیده .

{هریک از ما مسیح عالمیست       هر الم را درکف ما مرهمیست}

فقط کافی است این کتاب پر از انرژی و سراسر از مفاهیم معنابخش را مطالعه کنید تا متوجه شوید زندگی گذشته تان چه دانسته های گرانبهایی را کم داشته است.اگر ادمی خود را انچنان ببیند که خدا اورا میبیند,موجودی میشود تابناک و بی زمان و بی تولد و مرگ.

هیچ چیز انقدرها عجیب نیست که راست نباشد .هیچ چیز انقدر عجیب نیست که پیش نیاید و هیچ چیز انقدر ها عجیب نیست که دیر نپاید.