کتاب زیبا و پر از درس چه کسی پنیر مرا جابجا کرد از اسپنسر جانسون حکایت چهار موجود کوچک است که در جستجوی پنیر به هزارتوی پر پیچ و خم راه یافته اند تا پنیر بیابند واحساس بهتری را تجربه کنند.دو تا از ان ها موش هایی به نام اسنیف و اسکوری و نام دو ادم کوچولو هم و هاو است که نماد هایی برای اکثر ما ادم ها هستند. هاو نماد ادم هایی است که درگذشته اسیر ترس های خود بودند و اکنون با حرکت در مسیر جدید نسیم شادی بخش را تجربه خواهند کرد.هاو در داستان پنیر های کهنه را رها کرد تا پنیر های تازه ای بدست بیارد اما هم در حسرت و افسوس از دست دادن پنیرها هر روز ضعیف تر میشد,همانند اکثر ما ادم ها که غرق درلحظات خوب گذشته هستیم و از اینکه دیگر ان شزایط را تجربه نمی کنیم افسوس میخوریم و غافل از اینکه میتوانیم دوباره لحظات خوب را تجربه کنیم .برای دیدن دوباره طلوع زیبای خورسید زندگیمان باید تمام ترس هایمان را کنار گذاشته و حرکت را اغاز کنیم .حال بیاییم ببینیم که ما شبیه کدامیک از این شخصیت‌ها هستیم.

 

پنیر مرا که جابجا کرد

یکی از زیباترین و بزرگترین درس های این کتاب تغییر است.ما ادم ها باید همیشه متوجه این قضیه باشیم که که اوضاع و شرایط به همین شکل باقی نمی مونه.زیبایی زندگی به این است که متوجه شویم زندگی از پستی و بلندی تشکیل شده که باتوجه به این کتا درمیابیم در برابر این پستی بلندی های زندگی چه عکس العملی از خود نشان دهیم.تا وقتی که ما ادم ها به اوضاع و شرایط کنونی راضی باشیم هیچ قت شرایط بهتری اتفاق نمیفته مگر اینکه ما تغییر کنیم.لحظه ای که ماادم ها به حماقت ها و اشتباهات خود بخندیم و ان هارا پشت سر بگذاریم تغییر در زندگیمان اتفاق میفتد.همانطور که می خوانیم هم نماد ادم هایی است که به یک شرایط و موقعیت خاص دل میبندند و فکر میکنند دست اوردهای محدود برای همیشه هست و وقتی موقعیت خود را از دست میدهند حس میکنند فردی یا چیزی باعث شده ان چیزهایی را که داشته ان را ازدست بدهند .هاودر داستان به اشتباهات گذشته خود اندیشید و از ان ها برای برنامه ریزی اینده استفاده کرد.هاو دریافت که می توان با سازگاری تغییر گرفت و می توان اگاهی بیشتری درباره انعطاف پذیری و ساده تغییر کردن بدست اورد.لازم نیست که اوضاع را بیش از حد پیچیده کرد و تجذیه و تحلیل ها سخت استفاده کرد و یا ذهن خود را با باور های ترسناک مغشوش کرد.می توان به تغییرات کوچک توجه کرد تادربرابر تغییرات بزرگ اجتماعی امادگی بهتر و بیشتر پیدا کرد.حرکت در مسیری جدید به تو کمک خواهد کرد تا پنیر جدیدی پیدا کنی.

برای خرید کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد اینجا کلیک نمایید