زندگی هنر است و زندگی کردن هم هنر.اما عشق و عشق ورزیدن مفهومی کاملا واضح و اشکار که عده ی زیادی از انسان ها یا ان را درک نکرده اند یا انرا به درستی نفهمیده اند.در این کتاب زیبا,اریک فروم به اصلاح باور های نادرست عامیانه در مورد عشق می پردازد که فهمیدن و درک کردن ان میتواند زندگی ما را عاشقانه تر و وجود مارا مملو از عشق کند.عشق ورزیدن خود عشق است و یک هنر,همانند بسیاری از هنرهای دیگر لازمه مهارت و استادی در ان شرایطی می خواهد .اگر به این موضوع علاقه مند هستید که بفهمید عاشق هستید یا نه یا اینکه شما و معشوقتان چقدر رابطه ای عاشقانه دارید و ایا عاشق واقعی هستید یا خیر به مطالعه این کتاب بپردازید که عشق واقعی را درمیابید و انرژی ان در زندگیتان غوغا میکند.

 هنر عشق ورزیدن

با خواندن این کتاب در میابیم که دو نوع ادم با دو نوع تفکر متفاوت در مورد نثار کردن و دوست داشتن وجود دارند,یکی انسان های تاجر مسلک ودیگری انسان های بارور.انسان های تاجر مسلک از مرحله گرفتن و سودبردن عبور نکرده اند و همیشه به ازای دریافت متقابل چیزی می دهند.اما ادم های بارور نثار کردن عشق را برترین مظهر قدرت ادمی می داند.از جبه های مهم عشق و عشق ورزیدن رنج بردن برای چیزی و پروردن ان است .دیگری دلسوزی و توجه و احساس مسولیت با اجرای وظیفه کاملا ارادی,نه ان چیزی که بر ما تحمیل می شود و با انجامش فکر میکنیم احساس مسولیت کرده ایم.انسان عاشق برای همنوعان خود ارزوی بهترین ها میکند همانطور که برای خود ارزو های خوب میکند.قسمت دیگر عشق احترام است و اگر احترام وجو نداشته باشد دوست داشتن و دلسوزی دیگر معنا پیدا نمیکند و جای خود را به سلطه جویی بر معشوق میدهد.اما یکی از مهمترین مطالبی که دراین کتاب میخوانیم علت عشق است.عشق واقعی به یک فرد یا یک چیز یا یک شرایط خاص بستگی ندارد بلکه بیشتر نوعی منش انسانی است ما ادم هارا علاوه بر یک معشوق خاص به تمام جهان پیوند میدهد.

ما درهنگامی که به شخص دیگری عشق میورزیم و دراو نفوذ می کنیم در حقیقت خود را یافته ایم وماهیت عاشقانه خویش را یافته ایم و شناخت کامل خود به وسیله عمل به عشق واقعی (که ویژگی های ان کاملا دراین کتاب بررسی می شود)بوجود می اید برای خرید کتاب هنر عشق ورزیدن اینجا کلیک نمایید.

ارزوی عشق واقعی برای شما ...