‫اين کتاب کوچک، داستانی قوی و بکر، داستانی که يکی از سودمندترين حقايق را آشکار می‌کند، بر ما عرضه می‌کند. شايد داستان، ظريف‌ترين صورت برای بيان اين حقايق باشد. زيرا در سادگي کودکانه‌ی داستان، می‌توانيم با سادگی کودکانه‌ی ذهن نيمه‌هشيارمان، به‌‏طور مستقيم رابطه برقرار کنيم، و در زندگي‌مان دگرگونی‌های مثبت فراوان و عظيم بيافرينيم. 

 

حکایت

حکایت دولت و فرزانگی کتابی است که دران مارک فیشر با داستان زیبا و خواندنی اش که سراسرش پر ازنکته و درس برای ثروتمند شدن است  ما را به دنیای ثروت و دولتمندی دعوت میکند.حکایت این کتاب حکایت جوانی است که از زندگی حال خود و ازشرایط نامطلوب خود به تنگ امده است و بدنبال ثروت و دولت است که عموی این فرد اورا به سراغ فردی که دولتمند آنی نام دارید میفرستد.خواندن این کتاب بسیار ارزشمند برای کسانی که به تنگ امده اند و ثروت را میطلبند توصیه میشود.

از شراط ها و راه های ثروتمند شدن خواستن است.هز انچه را بخواهید همان را به همان اندازه که مشتاق ان هستید طلب میکنید و ان را بسوی زندگی خود میکشانید.کی دیگر از اهرم های ثروت و دولتمندی رویا پردازی است ,خیلی از اتفاقات خوبی که هنوز برای ما رقم نخورده است ان را با رویا پردازی های منفی از زندگیمان دور میکنیم و غم ها را درو میکنیم.

اینکه هنوز ما ادم هایی هستیم که تغییر کردن برایمان جالب توجه نیست و نمی توانیم در برابر تفکرات مثبت و بارور جدید تغییر کنیم و شهامت راه حق و تغییر کردن را نداریم باعث می شود راه دولت و ثروت را بر خود ببندیم.اینکه ما گوشه بنشینیم و منتظر رسیدن اینده و فردایی خوب باشیم و امروز و لحظات زیبای حال را ازبین ببریم کاری بسیار بچه گانس .باید خواسته خود را دقیقا نشخص کرد و منتظر ماند تا زمان مناسب رسیدن به خواسته .

حکایت این کتاب حکایت جوانی است که همجون خیلی از ما ادم ها با تفکرات منفی خود و با تجربه های غمبار گذشته خود که حاصل ضمیر ما بوده راه دولت و ثروت را بر خود بسته است و مرد دولتمند راه ها و اسرار ثروت را بازکو میکند .درحقیقت این مارک فیشر است که نقش مرد دولتمند را دارد و من وشمای خواننده همانند جوان خواهان ثروت.درحقیقت با خواندن این کتاب این من و شما هستیم که روح خود را جلا میدهیم و راهکار ها و اسرار را میفهمیم.اگر خواهان واقعی ثروت هستید و برای رسیدن به ثروت مطلبوبتان اماده اید خواندن این کتاب به شما پیشنهاد میشود گرنه شما نیز میتوانید مانند خیلی ها عادی باشید

برای خرید کتاب حکایت دولت فرزانگی اینجا کلیک کن