کاربرد هیپنوتیزم در تسکین درد عنوان کتابی می باشد تالیف ارنست هیلگارد و ژوزفین هیلگارد ترجمه ی دکتر رضا جمالیان که زیر نظر دکتر هادی منافی تهیه و تنظیم شده است. کتاب در سه بخش با عناوین: درد و هیپنوتیزم ، هیپنوتیزم و کاربردهای بالینی ، و چشم انداز در افقهای مهار درد نوشته شده است. قسمت نخست شامل مباحث و گفتارهایی چون: هیپنوتیزم ، درد ، تسکین درد و هیپنوتیزم در تسکین درد می باشد. قسمت دوم کتاب با گفتارهایی چون: سرطان ، زایمان ، جراحی و دندانپزشکی، به کاربرد هیپنوتیزم در این زمینه ها پرداخته است. قسمت سوم و پایانی کتاب با عنوان چشم انداز در افقهای مهار درد به این گفتارها پرداخته است: درد پنهان و تفسیر آن ، آینده ی هیپنوتیزم در کنترل درد و ضمیمه با نوشتارهایی چون: معیار هیپنوتیزم پذیری بالینی استانفورد ، پروتکل یا تشریفات کاربرد معیار هیپنوتیزم پذیری بالینی استانفورد ، نکات توجیهی ، القای هیپنوتیزم ، حرکت دستها به سوی یکدیگر ، رویا، سیر قهقرایی در زمان ، تلقینات بعد از هیپنوتیزمی ، آمنزی یا فراموشی ، درست کردن و از بین بردن برخی از معایب در صورت نیاز می باشد. در پایان کتاب گفتاری از مترجم با عنوان راهنمایی برای انجام هیپنوتیزم درمانی نگاشته شده است.

 

هیپنوتیزم

 

مترجم در مقدمه ای بر این کتاب نگاشته است:
بیشتر بیمارانی که به مطب پزشکان و دندان پزشکان - و حتی روان پزشکان - مراجعه می کنند، به علت ابتلا به درد است. ما همه هم درد را تجربه کرده ایم و هم شاهد رنج و تعبی بوده ایم که افراد دردمند می کشند. بنابراین شناخت درد و ریشه یابی آن از اهمیت بسیار برخوردار است. حال شاید خیلی عجیب به نظر آید که بدانیم اگر ما پزشکان را در اتاقی تنها بگذارند و از ما بخواهند تمام اطلاعات خودمان را درباره درد بنویسیم، این مجموعه یک جزوه کوچک هم نمی شود! بسیاری از همکاران معتقدند تعداد صفحات این جزوه از تعداد انگشتان دستها کمتر است.

... خوشبختانه با ترجمه این کتاب آخرین کمبودهایی که در زمینه استفاده از هیپنوتیزم علمی و کاربردی در رشته های مختلف پزشکی وجود داشت برطرف شده و برای احتراز از طولانی شدن این مقدمه توضیحات بیشتر در پایان کتاب به صورت موخره آمده است.

درباره نویسندگان کتاب:
ارنست ر. هیلگارد و ژوزفین ر. هیلگارد هر دو درجه phd вр یا دکترای روان شناسی را از دانشگاه معتبر ییل کسب کردند. پروفسور ارنست هیلگارد در رشته روان شناسی تجربی و پروفسور ژوزفین هیلگارد در زمینه روان شناسی کودک. خانم دکتر ژوزفین هیلگارد بعدا از دانشگاه استانفورد دکترای پزشکی را اخذ کرد و از دانشگاههای شیکاگو و واشینگتن تخصص در روان پزشکی و روان کاوی را نیز گرفت و در زمینه های تخصصی پزشکی به تدریس، تحقیق و کارهای بالینی و درمانی پرداخت. این زن و شوهر از سال 1933 تا زمانی که بازنشسته شدند، در دانشگاه استانفورد به تحقیق و تدریس مشغول بودند، ارنست هیلگارد با عنوان پروفسور روان شناسی و ژوزفین در زمینه روان پزشکی بالینی.

در سال 1957 میلادی و در زمانی که آنان به شهرت و اعتبار علمی رسیده بودند، پژوهش در هیپنوتیزم را شروع کردند. در ابتدا این تحقیقات با کمک مالی موسسه فورد آغاز شد و بعد موسسه ملی بهداشت آمریکا ادامه حیات مالی از آن را به عهده گرفت. در سالهای اخیر سازمان مبارزه با سرطان آمریکا از فعالیتهای آنها در جهت مراقبت درمانی از کودکان سرطانی پشتیبانی می کند.