قسمتی از کتاب :

روش 72 از صد روش برای زندگی بهتر : هر سال یک مهمانی برگزار نکنید

اگر چنین کنید ، مردم به این مهمانی عادت کرده و در واقعا در انتظار چنین روزی ، برنامه ی دیگزی برای خود طراحی نمیکنند و اگر شما یک سال از انجام آن خودداری کنید ، آن را به خاطر خواهند سپرد و یا به گمان این که آنها را دعوت نکرده اید ، ناراحت خواهند شد . تکرار میهمانی های قدیمی و قابل پیش بینی بیهوده است و ارزش مهمانی های قبلی را نیز از بین می برد و چنین به نظر میرسد که شما اصلا در سالهای گذشته میهمانی نداده اید. بهتر است که جشن های غیر منتظره ای برگزار کنید تا خاطرات شیرینی از آن برجا بماند .