پيامي به زن ها
اين كتاب را براي شما و مرد زندگي تان نوشتم.چنين باور دارم كه اين كتاب، هماني است كه زن ها همواره انتظار انتشار آن را مي كشيدند. كتابي كه مي توانند به مرد زندگي شان هديه دهند تا آنها همه چيز را درباره ي زن ها بياموزند.به مرد زندگي تان بگوييد : « اين را بخوان تا همه چيز را در باره ي من بداني ». آه كه چقدر خودم نيز آرزوي چنين كتابي را داشتم.هر بار كه در بيان نيازهاي خود به همسرم شكست مي خوردم.هر بار كه آرزو مي كردم كاش طورديگري رفتار ميكرد تا همه چيز بين ما درست مي شد و هر بار كه پرتوقع جلوه مي كردم، همچون تمامي زن ها كه همواره در طول تاريخ از سرنوميدي آه مي كشيدند،من نيز آه مي كشيدم و آرزو مي كردم كه اي كاش راهي وجود مي داشت تا مي توانستم به درون او نفوذ كنم بلكه او مرا درك كند .چنانچه يك زن هستيد، بارها مثل من آه كشيده ايد. گويي زير لب مي گوييد:« كاشكي مي توانست بفهمد كي هستم و چه مي خواهم ». اين اساسي ترين نيازما زن ها است كه مارا بشناسند، محترم بشمارند و همانطور كه هستيم دوست مان بدارند وما را بپذيرند .البته ، طعم شيرين درك شدن و پذيرفته شدن را مطمئناً گهگاهي در زندگي خود تجربه كرده ايم. مضحك است كه اين نوع از ارتباط بيشتر ميان ما و همجنسان ما ديگر زنان، خواهرانمان، دوستان و همكارانمان  صورت مي پذيرد .پيش از هرچيز،اين كتاب بيشتر براي شما زن ها نوشته شده است تا بخوانيد. اين كتاب فقط براي اين نوشته نشده است كه به مردها در اين زمينه كمك كند، اين كتاب دعوتي است از شما زن ها كه خودتان را بهتر بشناسيد. چرا كه سرانجام خود شما نيز به درستي تمامي احساسات خود را بخوبي درك نمي كنيد.دلايل رفتارها و واكنش هاي خود رانمي فهميد، و نمي دانيد چرا چنين نيازهايي را داريد و چرا نمي توانيد به راحتي اين بخش هاي وجودي خود را به مردهاي زندگي تان ابراز كنيد .

 

رازهایی درباره زنان

 

رازهايي درباره ي زنان به شما نشان خواهد داد كه درواقع دلايل هوشمندانه وظريفي براي تمامي احساسات، افكارو رفتارهاي ما زن هاوجود دارند.بي دليل نيست كه پنج بار به مردي كه دوستش داريم زنگ مي زنيم، تا بلكه دست آخر، او را پيدا كنيم. بي دليل نيست كه هرگاه او درخودش فرو مي رود، ناراحت مي شويم وسعي داريم بفهميم چه چيزي او را ناراحت مي كند. بي دليل نيست كه دوست داريم براي وقتمان با او برنامه ريزي كنيم. بي دليل نيست كه هرگاه به اين برنامه ريزي هاي ما علاقه اي نشان نمي دهند، ناراحت مي شويم. دليل اين حالات اين نيست كه ما عصبي و ضعيف النفس هستيم و انگيزه هاي ما با انگيزه هاي مردها تفاوت دارد. به همين دليل بود كه برآن شدم تا اين كتاب را بنويسم.تا ما زن ها خود را بهتر و بيشتر درك كنيم وكمتر به انتقاد از خود بپردازيم، درنتيجه بتوانيم قابليت و ظرفيت منحصر به فرد خود را در عشق ورزيدن، احساس كردن، و مرتبط بودن قدر بدانيم و محترم بشماريم.هنگامي كه چنين اعتماد به نفس، خودباوري و درك و شناختي را در خود احساس مي كنيد، بهتر خواهيد توانست نيازها و احساسات خود را با مردها در ميان بگذاريد، البته اين هرگز به اين معنا نيست كه حتماً از آنان پاسخ هاي مطلوب خواهيد گرفت.اما حداقل فايده اي كه دارد اين است كه به هنگام عرضه يا پيش كشيدن يك مشكل چيزي براي ارائه به مرد زندگي تان خواهيد داشت. نتيجه آنكه هميشه همه چيز درباره همگان صدق نمي كند وتلاش من در اينجا تنها آن است كه آنچه را در طي ساليان ديده و آموخته ام دراين كتاب با شما درميان بگذارم و لزوماً تمامي اين آموخته ها درباره تمامي زيرگروه ها و استثنائات نيز صدق نمي كنند. بنابراين بهترين روش مطالعه ي اين كتاب آن است كه آنچه راكه به نظرتان درست مي آيد، بپذيريد و نگران بقيه نباشيد.البته رازهايي درباره ي زنان تمامي آن چيزي نيست كه مردها لازم است درباره زنها بدانند.چنانچه قرارباشد اين كار را كامل كنم، بايد كتابي چند جلدي بنويسم.

دانلود کتاب رازهایی درباره زنان