کتاب راز سایه اثر دبی فورد است که تحت عنوان دیگری بانام داستان زندگی تان را از نو بنویسید نیز می شناسند

کتاب راز سایه پیرامون زندگی من و شماست روایتی از زبان خود شما که برای خود تعریف و تحت تاثیر این داستان قرار می گیرید .نویسنده این کتاب دبی فورد  در این اثر به خواننده نشان میدهد که از داستان زندگی خود چگونه بهره برده و چگونه از غمها و مشکلاتمان استفاده کرده تا خود پنهان در دردهایتان را دریابید و می آموزد که به چه روش از زیان افکار یاس آور و رنجها و شکستهای که در زندگی داشتیم رها شویم و زندگی خود که همان داستان زندگی ماست از نو بنویسیم.

این کتاب در حقیقت یک کتاب خودشناسی است پر از نکته های ارزنده تا زندگی انسان را در افراد مختلف بررسی نما

 

 

توصیه  میکنیم اگر در زندگی خود دوران یا شرایط سختی راپیشرو داشتید و یاهم اکنون شرایط سختی دارید، کتاب راز سایه بلاشک کمک خوبی برای شما خواهد بود به نوعی میشود گفت این اثر برای اشخاصی است که  بدلیل این مشگلات داستانی را برای خود تعریف نموده و تحت تاثیر آن هستند

 این اثر با اشاره به زندگی  اشخاص متعدد و بررسی داستان زندگی آن ها نوشته شده با هدف اینکه به خواننده کمک می کند که به حالی خوب برسد و  بعد از اتمام هر فصل تمریناتی  به نام  گام های شفابخش عرضه میدارد.

 و در پایان باید اشاره نمود که کتاب راز سایه به ما می آموزد که چگونه  نقظه های ضعف حاصل از داستان خود را به نقظه های قدرت تغییر دهیم  و اینکه تلاش کنیم با داستان زندگی خود به خوبی کنار امده و زندگی کنیم تا  داستان بهتری را به زندگیم ایجاد کنیم.

از این نویسنده کتابی دیگر تحت عنوان اثر سایه  از نوشته های خوب دبی فورد  موجود است که توصیه میشود مطالعه نمایید.که  در این کتاب به بخش های تاریک وجود آدم ها بررسی می نماید .

 

از دیگر نکته هایی که کتاب راز سایه داشته و این اثر را ممتاز نموده  زندگی خود نویسنده یعنی دبی فورد خود او  نیز دوران سختی را گزرانده  در زندگی سخت و دشوار را  تجربه داشته و هنگامی  که از نوشتن دوباره داستان زندگی  سخن می گوید، خود براحتی این درد ها و مشگلات را درک داشته.