پیرامون کتاب دهکده جهانی خوشبختی اثر لئوبومرمنز باید گفت  که دربرگیرنده راز خوشبختی در کلام بزرگان است. یعنی این کتاب شامل سخنان فاضلانه ی صد نفر از فرزانگان سراسر دنیاست. که راجع به سعادت و خوشبختی سخن گفته اند.درباره نویسنده کتاب دهکده خوشبختی یعنی لئوبورمنز باید گفت : که در میان دوستانش او مشهور به شخصی است .که به زندگی خوشبینانه و متخصص این نگرش مثبت است .و ایشان بر این باور در تلاش نوشتن کتابی میشود. که راجع به خوشبختی است و از اینرو تحقیقات و کن و کاوی دقیق را سپری می نماید و نتیجه این تلاش مطالب ارزنده و محتوایی مفید در نتیجه این تحقیقات است. که هم اکنون این تحقیقات نیز در ادامه و افزوده شدن است و لئو بورمنز پس از گزراندن تحقیات و تماس با صدها متخصص حرفه ای در این زمینه  این نتیجه در هزار کلمه و در یک پیام مشترک برای همه مردم جمع اوری می نماید که سرانجامش میشود کتاب حاضر یعنی

کتاب دهکده جهانی خوشبختی

 و برای مطالعه بیشتر راجع به این کتاب و زندگی نویسنده به ادامه مطلب مراجعه نمایید

معرفی کتاب دهکده جهانی

 

 لئو بورمنز

او دارای مدرک فوق لیسانس زبان و فلسفه و استاد دانشگاه و روزنامهنگار است و اورا سفیر شادمانی و کیفیت زندگی می شناسند و سمت او سردبیر ارشد وزرات آموزش و پرورش کشور بلژیک است و با یونسکو همکاری می نماید و دیگر فعالیتهای متعددی در رابطه با روانشناسی مثبت انجام داده است و کتاب دهکده جهانی خوشبختی تا کنون در حدود نیم میلیون نسخه به چاپ رسیده است و به دوازده زبان دنیا برگردانده و ب واسطه هرمن آشیل ون رومپری برای کلیه رهبران دنیا ارسال و هدیه شده و در یک خط راجع به این اثر بایست گفت مجموع نظرات و افکار و تحقیقات و اندیشه های متخصصین بزرگ جهان پیرامون خوشبختی است که خوشبختی را از همه دریچه ها موشکفانه بررسی کرده

 

.